Умови надання послуг

Мовою, яка має найбільший пріоритет для цих Умов надання послуг і Політики конфіденційності, є англійська. Усі переклади на інші мови надаються виключно для довідки та зручності. Якщо виникне конфлікт між будь-яким перекладом і версією англійською мовою, версія англійською мовою матиме вищий пріоритет.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦІ УМОВИ, ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ЦИМ САЙТОМ І/АБО БУДЬ-ЯКИМИ ІГРАМИ. Використовуючи цей сайт і/або будь-які ігри, що надаються компанією G5, ви підтверджуєте свою згоду із цими умовами користування. Якщо ви не погоджуєтеся із цими Умовами й положеннями, не користуйтеся сайтом або іграми. Використання Ігор також регулюється нашою Політикою конфіденційності й наведеними нижче Додатковими положеннями, які включено в цей документ шляхом посилання. Крім того, використання вами Магазину G5 регулюватиметься Умовами надання послуг Магазину G5 і вищезгаданими документами та означатиме їх прийняття.

Ваш доступ і користування вебсайтом G5 Entertainment AB www.g5.com (надалі — «Сайт»), а також усіма без винятку іграми та/або програмами, що надаються за ліцензією користувачам компанією G5 та/або будь-якою афілійованою особою або дочірньою компанією G5 (G5 Entertainment AB та її дочірні компанії і афілійовані особи надалі разом — «G5»), через Сайт або сторонніх постачальників (надалі — «Ігри»), регулюються наведеними далі умовами й положеннями (надалі — «Умови й положення»), усіма умовами й положеннями будь-якої угоди, що надається будь-яким стороннім постачальником та всіма застосовними законами. Крім того, ми вимагаємо, щоб ви явно прийняли ці Умови й положення та Політику конфіденційності, умови яких включено в цей документ шляхом посилання, коли ви реєструєтеся для доступу й користування G5 Friends® і послугами (як-от кімнатами чату, службами обміну повідомленнями в чаті ігор, дошками оголошень тощо) (надалі разом — «Послуги»). Якщо ви не погоджуєтеся взяти на себе зобов’язання дотримуватися цих Умов і положень або Політики конфіденційності, тоді вам не дозволяється реєструватися для доступу або користування Послугами й ви не повинні користуватися Послугами чи отримувати до них доступ. Отримуючи доступ до Сайту й переглядаючи його, ви приймаєте, без обмежень або застережень, Умови й положення та підтверджуєте, що будь-які інші угоди між вами й G5 замінюються, не мають сили та не є чинними:

1. Сайт, усі Ігри, Послуги та всі матеріали, що містяться на Сайті, у Послугах та будь-яких Іграх, підтримуються для вашої особистої розваги та надання вам інформації. За умови дотримання вами цих Умов компанія G5 цим надає вам обмежену, невиключну ліцензію, яка не підлягає передачі та субліцензуванню, на доступ, перегляд, завантаження та використання Сайту, Послуг та Ігор виключно у ваших особистих некомерційних цілях. Для більшої ясності й без обмеження або відмови від будь-яких умов чи положень, викладених в інших частинах цих Умов і положень, ви визнаєте та погоджуєтеся, що G5 має право негайно заблокувати ваш доступ до Сайту, будь-яких Послуг, будь-яких Ігор, що надаються у зв’язку з ними, якщо G5 на власний розсуд визначить, що ваше використання порушує будь-яке застосовне законодавство та/або іншим чином є порушенням цих Умов і положень у будь-який спосіб. Ваше право доступу до Сайту, Послуг і/або будь-якої Гри та користування ними надаються на наш власний розсуд, а дію вашого облікового запису може бути призупинено або зупинено в будь-який час із будь-якої причини. Жоден матеріал Сайту або будь-якої Гри не можна копіювати, відтворювати, повторно публікувати, завантажувати, розміщувати, передавати або поширювати в будь-який спосіб за тим винятком, що ви можете скачати одну копію матеріалів на один комп’ютер тільки для свого особистого некомерційного користування вдома, за умови, що ви не порушите всі повідомлення про авторське право та інші повідомлення про власність. Змінення або використання матеріалів для будь-якої іншої цілі є порушенням авторського права та інших прав власності G5 та художників, які створили матеріали. Вам забороняється розповсюджувати, змінювати, передавати або використовувати вміст Сайту, Послуги або будь-яку Гру, зокрема всі без винятку файли графічних зображень та/або звуків, для публічних чи комерційних цілей без явної письмової згоди G5. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що стосовно будь-якої Гри, завантаженої від стороннього постачальника (наприклад, Apple, Google/Android, Amazon тощо), навіть якщо G5 не є стороною будь-якої ліцензії між вами й такою третьою особою, G5 буде стороннім бенефіціаром у такій ліцензійній угоді з кінцевим користувачем третьої особи. Ви також погоджуєтеся, що як сторонній бенефіціар будь-якої такої ліцензійної угоди з кінцевим користувачем G5 матиме право застосування цієї ліцензії до вас.

2. Усі Ігри, текст, дані, графічні файли, звукові файли та інші матеріали, що містяться на Сайті й/або рекламуються або надаються на Сайті й/або через Послуги, захищені авторським правом, якщо не зазначено інше, і є власністю G5 та/або постачальника G5. Такі матеріали забороняється використовувати за винятком тих випадків, коли це передбачено цими Умовами й положеннями.

3. Усі торгові найменування, торговельні марки та зображення, а також біографічні дані людей, наведені на Сайті, у Послугах та/або Іграх, є або власністю компанії G5, або використовуються нею за дозволом. Використання вами цих матеріалів забороняється окрім випадків, коли воно спеціально дозволено цими Умовами й положеннями. Будь-яке несанкціоноване використання цих матеріалів може бути порушенням авторського права, торговельної марки та інших прав власності G5 і/або третіх осіб, а також законів, що стосуються конфіденційності й публічності, та інших нормативно-правових актів і статутів. Жодне положення цієї Угоди, Гри або Сайту не надає в опосередкований чи інший спосіб будь-якої ліцензії чи права на використання будь-якої Торговельної марки чи іншої пропрієтарної інформації без явної письмової згоди її власника.

4. Усі без винятку віртуальні продукти та/або віртуальна валюта, передбачені на Сайті, у Послугах або Грі, надаються виключно для ваших розваг і тільки для того, щоб ви користувалися ними на Сайті та/або в будь-якій відповідній Грі чи відповідних Іграх. Їхнє використання регулюється цими Умовами й положеннями відповідним чином. Усі віртуальні продукти й віртуальна валюта надаються вам за ліцензією, вони не є вашою особистою власністю, вам не передається у власність їхня частка. Ціни, що стягуються, а також доступна кількість та види віртуальних продуктів і віртуальної валюти, можуть змінюватися компанією G5 у будь-який час, із повідомленням чи без виключно на власний розсуд компанії. Усі без винятку такі віртуальні продукти й віртуальна валюта можуть також змінюватися або скасовуватися в будь-який час компанією G5 із повідомленням або без виключно на власний розсуд компанії. Ви не можете обміняти жодні віртуальні продукти або віртуальну валюту на гроші, послуги, товари або інші продукти чи позиції, що мають грошову цінність, від G5 або іншої третьої особи.

5. Хоча G5 докладає всіх обґрунтованих зусиль, щоб забезпечити точність і актуальність інформації на Сайті та в Послугах, а також в Іграх, G5 не гарантує таку точність і не заявляє, що вона є. G5 не бере на себе зобов’язань чи відповідальності за будь-які помилки чи упущення у вмісті Сайту, Послуг та/або в будь-якій Грі.

6. Коли ви реєструєтеся в G5 та/або на Сайті, у Послугах і/або будь-якій Грі, ви надаєте явну згоду на одержання будь-яких повідомлень, оголошень, угод, інформації, звітів, документів, комунікацій щодо нових продуктів чи послуг, а також інших записів чи листів від G5. Ви погоджуєтеся отримувати повідомлення в електронному вигляді шляхом надсилання вам сповіщення у вигляді електронного листа.

7. Якщо ви надішлете коментарі або пропозиції щодо Сайту, Послуг і/або будь-якої Гри в компанію G5, зокрема нотатки, текст, рисунки, зображення, дизайнерські роботи або комп’ютерні програми, такі надіслані матеріали стануть і залишаться виключно власністю G5. Зобов’язання про дотримання конфіденційності з боку G5 не поширюється на будь-який надісланий матеріал. G5 ексклюзивно володітиме всіма правами (включно з правами на інтелектуальну власність) і може необмежено використовувати, публікувати та поширювати всі такі надіслані матеріали для будь-якої цілі, комерційної або іншої, без вашого підтвердження або компенсації для вас.

8. G5 докладатиме комерційно обґрунтованих зусиль для обмеження несанкціонованого доступу до ваших даних і файлів. Але не існує систем, незалежно від захисту паролем, у які абсолютно неможливо проникнути. Ви визнаєте, що існує ймовірність несанкціонованого доступу, перегляду, копіювання, змінення або поширення даних і файлів, які ви зберігаєте за допомогою Сайту, Послугу та/або будь-якої гри, з боку третіх осіб. Ви користуєтеся Сайтом, Послугою і/або будь-якою Грою виключно на власний ризик.

9. Використання вами Сайту, Послуг (включаючи будь-які чати, внутрішньоігрові повідомлення, дошки оголошень тощо) та/або будь-якої пов’язаної з ними Гри регулюється певними правилами (надалі – «Кодекс поведінки» G5), які підтримуються і забезпечуються компанією G5 або від її імені та яких ви (і всі користувачі) повинні дотримуватися. Ви повинні прочитати, зрозуміти й виконувати Кодекс поведінки. Описані нижче правила не є вичерпними. Окрім описаної далі поведінки G5 зберігає право вжити на власний розсуд дисциплінарних або інших заходів, які вважатиме відповідними, реагуючи на поведінку, яку компанія вважатиме неприйнятною, зокрема видалити або змінити будь-яке ім’я користувача; призупинити, припинити або скасувати дію вашого облікового запису користувача та/або ваш доступ до Сайту, будь-якої Послуги та Гри, а також їх використання та/або до будь-якої послуги, що пропонується у зв’язку з ними; або припинити дію будь-якої ліцензії, наданої за цією Угодою, з будь-якої причини. Крім того, G5 зберігає за собою право змінювати Кодекс поведінки в будь-який час.

а) Неприйнятна поведінка в інтернеті. Будь-яка ваша спроба порушити роботу Сайту, будь-якої Послуги, будь-якої Гри та/або будь-якої пов’язаної послуги, а також заохочення до такого порушення чи сприяння йому можуть також бути порушенням кримінального чи цивільного законодавства. Ви погоджуєтеся не порушувати будь-яке застосовне законодавство, правила й норми у зв’язку з використанням вами Сайту, Послуги чи Гри та/або будь-якої пов’язаної послуги, а також не перешкоджати й не намагатися перешкоджати роботі Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якої пов’язаної послуги в будь-який спосіб, частина з яких перелічена нижче:

і) використання будь-якого несанкціонованого стороннього програмного забезпечення, яке перехоплює чи в інший спосіб збирає інформації з Послуг або через них;

іі) зміна або спричинення будь-яких змін будь-яких файлів, що є частиною Сайту, будь-якої гри та/або будь-якої пов’язаної послуги;

ііі) допомога у створенні, створення або підтримка будь-якого несанкціонованого підключення до Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якої Послуги та/або несанкціонований скрейпінг будь-яких зображень, творів мистецтва та/або іншого вмісту із Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якої Послуги без прямої письмової згоди G5;

iv) використання будь-якого стороннього програмного забезпечення, за допомогою якого ви можете отримати перевагу в грі, що не передбачалося розробником Гри, та/або використання чатів гри для передавання інформації про такі програми;

v) використання Сайту, будь-якої Послуги, будь-якої Гри та/або будь-якої послуги, що пропонуються для просування або реклами сторонніх продуктів і/або послуг будь-якого характеру;

vi) переривання або сприяння перериванню роботи будь-якого комп’ютера, що використовується для підтримки Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якої Послуги чи доступу іншої фізичної особи або використання переліченого вище; або

vii) копіювання, скрейпінг або інше використання Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якої Послуги, цілком або частково, для цілей або за допомогою так званих генеративних технологій штучного інтелекту (зокрема, MidJourney, Dall-E, Stable Diffusion, GPT-4, ChatGPT тощо), та/або інших форм глибокого навчання, машинної обробки та інших технологій штучного інтелекту, включаючи, не обмежуючись переліченим, будь-які запатентовані алгоритми, програмне забезпечення або системи з використанням або застосуванням нейронних мереж, алгоритми статистичного навчання (як-от лінійна та логістична регресія, машини опорних векторів, метод випадкового лісу та кластеризація методом k-середніх) або навчання з підкріпленням.

b) Правила для імен користувачів. G5 може змінити ваше ім’я користувача та/або аватар, заблокувати вашу реєстрацію, видалити ваше ім’я користувача та/або аватар з усіх аспектів Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якої пов’язаної Послуги та/або призупинити чи припинити ваш доступ до Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якої пов’язаної Послуги, якщо G5 визначить на свій власний розсуд, що ваше ім’я користувача та/або аватар не відповідають Кодексу поведінки та/або цим Умовам і положенням, зокрема вимогам, викладеним у цьому розділі 9. Вам забороняється використовувати ім’я:

і) яке належить іншій особі, з наміром видати себе за цю особу, або таке, що через нього інші люди можуть вважати вас іншою особою, співробітником G5;

іі) яке містить вульгарні чи образливі слова або іншим чином є образливим, зневажливим, непристойним, ненависницьким чи расистським, з етнічним або релігійним підтекстом, або містить інші слова, які G5 вважає неприйнятними;

ііі) яке належить будь-якій знаменитості, медійній персоні, популярному діячеві культури або захищене сторонніми торговельними марками, знаком обслуговування, правами на пабліситі чи іншими правами власності;

iv) яке є, містить чи значною мірою нагадує торговельну марку чи знак обслуговування, що належать будь-якій третій особі, зареєстровані чи ні;

v) яке пов’язано з наркотиками, сексом, алкоголем або кримінальними діями; та/або

vi) яке G5 з іншої причини вважає образливим та/або неприйнятним із будь-якої причини, виключно на власний розсуд G5.

c) Правила, пов’язані з використанням Сайту, Ігор та інших Послуг. Якщо ви завантажуєте чи в інший спосіб отримуєте доступ до Сайту, будь-якої Гри та/або будь-якого іншого вмісту та/або Послуг, що надаються G5, і порушуєте умови та положення, пов’язані з таким доступом, або іншим чином використовуйте та/або отримуєте доступ до такої Гри чи вмісту в спосіб, який G5 вважає неприйнятним (включаючи будь-яку поведінку, яку G5 виключно на власний розсуд вважатиме образливою, незаконною, пов’язаною з переслідуванням або порнографією, поширенням зображень оголених тіл, расовою чи етнічною ненавистю), тоді ваше використання цього Сайту, будь-якої такої Гри, будь-якої Послуги та/або вашого облікового запису користувача може бути негайно припинено або призупинено виключно на власний розсуд G5.

10. G5 не буде навмисно розкривати будь-яку персональну інформацію про вас (зокрема, стосовно вашої IP-адреси) третім особам, окрім випадків, коли G5 має підстави вважати, що таке розкриття є необхідним для дотримання законодавства або застосування цих Умов надання послуг чи інших правил ігор G5. G5 може застосовувати ваш користувацький вміст, зокрема ваше ім’я, ім’я користувача, інформацію про ігри чи турніри та перемоги, згідно з розділами 6 і 7 цього документа. Використовуючи цей Сайт, а також будь-яку Гру, ви засвідчуєте, що приймаєте Політику конфіденційності G5, https://www.g5.com/privacypolicy. Якщо ви не погоджуєтеся із цією Політикою конфіденційності частково або повністю, не користуйтеся Сайтом і/або будь-якою Послугою.

11. Передавання інформації до інших країн

Сайт, Послуги та Ігри працюють на серверах, розташованих у різних юрисдикціях, зокрема в США. Коли ви отримуєте доступ до Сайтів, Послуг і/або Ігор або користуєтеся ними, вашу персональну інформацію можуть передавати за межі країни, у якій ви перебуваєте, до цих інших розташувань. Отримуючи доступ до Сайту, Послуг і/або будь-якої Гри, ви погоджуєтеся на таке передавання. Політики компанії G5 забезпечують, щоб така персональна інформація була захищена за тим самим стандартом, коли її обробляє організація або офіс Компанії в іншій країні. Ми також гарантуємо, що відповідні договори, які містять стандартні положення про захист даних та ухвалені Європейською комісією для захисту такої інформації, а також прав фізичних осіб, були укладені з усіма без винятку сторонніми постачальниками послуг, з якими ми можемо взаємодіяти.

12. Повідомлення щодо DMCA 

G5 поважає права на інтелектуальну власність інших осіб і вимагає, щоб Користувачі Сайту та Послуг також це робили. Відповідно до 17 Зведення законів США про авторське право (512(i)) G5 видаляє будь-який вміст, який, як припускається, порушує авторські права іншої сторони, і залишає за собою право призупинити, припинити або анулювати Обліковий запис користувача або доступ користувача до Послуг, якщо користувач здійснить порушення повторно. Крім того, політика G5 передбачає реагування на повідомлення про порушення авторських прав відповідно до Закону про авторське право в цифрову епоху 1998 року (надалі – «DMCA»).

Якщо ви вважаєте, що ваша робота, захищена авторським правом, була скопійована з порушенням авторських прав і доступна через Послугу, повідомте про це G5 відповідно до вимог DMCA. Щоб ваша скарга була дійсною відповідно до DMCA, ви повинні надати таку інформацію в письмовому вигляді:

*електронний або фізичний підпис особи, яка вповноважена діяти від імені власника авторського права;
*інформація для ідентифікації роботи, авторське право на яку, згідно з вашою заявою, порушено;
*інформація для ідентифікації матеріалу, який, згідно із заявою, порушує авторське право та міститься у Послузі;
*інформація, яку є підстави вважати достатньою для звернення CGCircuit до вас, як-от ваша адреса, номер телефону та електронна адреса;
*заява про ваші підстави вважати, що використання матеріалу в спосіб, на який подано скаргу, не дозволено власником авторських прав, його агентом або законом; і
*заява, зроблена з розумінням відповідальності за дачу неправдивих свідчень, про те, що наведена вище інформація є достовірною і що ви є власником авторських прав або вповноважені діяти від його імені.

 

Наведену вище інформацію потрібно надіслати на таку електронну адресу:

адреса ел. пошти: DMCA@g5.com
Тема: «Повідомлення про СКАРГУ ЩОДО DMCA»

Ви також можете надіслати нам повідомлення поштою або факсом, скориставшись такими контактними даними:

Факс: +1-844-270-4837 (і друковану копію на зазначену нижче адресу)

Поштова адреса:

G5 DMCA Complaints
Attn: Jeffrey W. Rose, Esq.
4675 MacArthur Court, Suite 550
Newport Beach, CA 92660
USA (США)

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ, ЩО ЯКЩО ВИ НАВМИСНО НЕПРАВДИВО ПОВІДОМЛЯЄТЕ ПРО ТЕ, ЩО ОНЛАЙНОВІ МАТЕРІАЛИ ПОРУШУЮТЬ АВТОРСЬКІ ПРАВА, ВИ МОЖЕТЕ БУТИ ПРИТЯГНУТІ ДО КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДАЧУ НЕПРАВДИВИХ СВІДЧЕНЬ, А ТАКОЖ ДО ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ САНКЦІЙ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДШКОДУВАННЯ ГРОШОВИХ ЗБИТКІВ, СУДОВИХ ВИТРАТ ТА ГОНОРАРІВ АДВОКАТІВ.

Зверніть увагу, що ця процедура призначена виключно для того, щоб повідомити компанії G5 та її афілійованим особам про порушення ваших авторських прав на матеріал. Вищезазначені вимоги спрямовані на дотримання прав та обов’язків G5 відповідно до DMCA, включаючи Зведення законів США 17 (512(c)), але не є юридичною консультацією. Рекомендується звернутися до юриста з питань ваших прав і обов’язків згідно з DMCA та іншими чинними законами.

Згідно з DMCA та іншим чинним законодавством, компанія G5 запровадила політику видалення, за відповідних обставин і виключно на власний розсуд G5, учасників, які повторно порушують авторське право. G5 може також виключно на власний розсуд обмежити доступ до Сайту й будь-яких Послуг та припинити дію облікових записів будь-яких Користувачів, які порушують права на інтелектуальну власність інших осіб, незалежно від того, чи є такі порушення повторними.

13. НІ G5, НІ БУДЬ-ЯКА ІНША СТОРОНА, ЩО БЕРЕ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ, ВИРОБНИЦТВІ АБО ПІДТРИМЦІ САЙТУ ТА/АБО БУДЬ-ЯКОЇ ГРИ, НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАСЛІДКОВІ, НЕПРЯМІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ ВАШ ДОСТУП ДО САЙТУ АБО ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ ЩОДО ВИЩЕЗАЗНАЧЕНОГО, УСІ МАТЕРІАЛИ НА САЙТІ, ЗОКРЕМА ВСІ БЕЗ ВИНЯТКУ ІГРИ, НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО ХАРАКТЕРУ, ПРЯМИХ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНИХ, ЗОКРЕМА ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ АБО ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ ЦІЛІ. G5 НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ І НЕ РОБИТЬ ЗАЯВ СТОСОВНО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА САЙТІ, РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ ТАКИХ МАТЕРІАЛІВ АБО ЇХНЬОЇ ДОСТОВІРНОСТІ, ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ПРАВИЛЬНОСТІ. G5 НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ВКЛЮЧНО З ІГРАМИ, БУДЕ БЕЗПЕРЕРВНИМ АБО ВІЛЬНИМ ВІД ПОМИЛОК, ЩО ДЕФЕКТИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ АБО ЩО ЦЕЙ САЙТ, БУДЬ-ЯКА ГРА АБО МАТЕРІАЛИ, ДОСТУПНІ НА ЦЬОМУ САЙТІ, НЕ БУДУТЬ МАТИ ПОМИЛОК ЧИ ВІРУСІВ АБО ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ. ВИ ПОВНІСТЮ НЕСЕТЕ ВИТРАТИ НА ВСІ НЕОБХІДНІ РЕМОНТИ Й ВИПРАВЛЕННЯ. G5 НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРОБЛЕМИ З ПРОДУКТИВНІСТЮ АБО НАДАННЯМ ПОСЛУГ, СПРИЧИНЕНІ БУДЬ-ЯКИМ СТОРОННІМ ВЕБСАЙТОМ АБО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОСЛУГ (зокрема, iTunes або AppStore компанії Apple). БУДЬ-ЯКА ТАКА ПРОБЛЕМА ПОВИННА ВИРІШУВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО ЗА ДОПОМОГОЮ УГОДИ МІЖ ВАМИ Й ТАКИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ. Зверніть увагу, що в певних юрисдикціях може не дозволятися виключати опосередковані гарантії. Деякі вищенаведені виключення можуть, таким чином, не застосовуватися до вас.

14. У РАЗІ НЕСПРАВНОСТІ АБО ПЕРЕРИВАННЯ ПОСЛУГИ, ЗА ЯКУ ВІДПОВІДАЄ G5, ЩО ЗАВАЖАЄ ВАМ ЗАВЕРШИТИ ГРУ, У ЯКІЙ ВИ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ, G5 ДОЗВОЛИТЬ ВАМ ПОВТОРНО ВСТАНОВИТИ ТАКУ ГРУ ТА/АБО БУДЬ-ЯКИЙ ВІДПОВІДНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ БЕЗКОШТОВНО. G5 МОЖЕ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РОЗСУД ВІДШКОДУВАТИ ПЕРВІСНУ ПЛАТНЮ, СТЯГНУТУ ТІЛЬКИ ЗА ТАКУ НЕЗАВЕРШЕНУ ГРУ ТА/АБО БУДЬ-ЯКИЙ ПОГІРШЕНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОДУКТ ТІЛЬКИ АБО НА ПРОПОРЦІЙНІЙ ОСНОВІ. G5 ВІДМОВЛЯТИМЕ В БУДЬ-ЯКОМУ ВІДШКОДУВАННІ ВПРОДОВЖ 30 (ТРИДЦЯТИ) ДНІВ ПІСЛЯ ВАШОГО ПРИДБАННЯ БУДЬ-ЯКОЇ ГРИ ТА/АБО ВІРТУАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ЧИ ВІРТУАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПРИЧИНИ ПЕРЕРИВАННЯ. G5 МОЖЕ ТАКОЖ ВІДМОВИТИ В ТАКОМУ ВІДШКОДУВАННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПОСЛУГИ АБО ГРИ, ДЛЯ ЯКОЇ ВИ НЕ ЗРОБИЛИ ПЕРВІСНИЙ ВНЕСОК. G5 НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРОБЛЕМИ З ПРОДУКТИВНІСТЮ АБО НАДАННЯМ ПОСЛУГ, СПРИЧИНЕНІ БУДЬ-ЯКИМ СТОРОННІМ ВЕБСАЙТОМ АБО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ПОСЛУГ (зокрема, iTunes або AppStore компанії Apple). БУДЬ-ЯКА ТАКА ПРОБЛЕМА ПОВИННА ВИРІШУВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО ЗА ДОПОМОГОЮ УГОДИ МІЖ ВАМИ Й ТАКИМ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ. G5 ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВИЗНАЧИТИ, НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РОЗСУД, ЧИ НЕСЕ G5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ТАКУ НЕСПРАВНІСТЬ ЧИ ПЕРЕРИВАННЯ. G5 ТАКОЖ ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ОБМЕЖИТИ ВАШУ ГРУ АБО ПРИПИНИТИ ДІЮ ВАШОГО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ, ЯКЩО G5 ВИЗНАЧИТЬ, ЩО ВИ ВІДПОВІДАЄТЕ ЗА ТАКЕ ПРИПИНЕННЯ ПОСЛУГИ, ЩО ВИ В ІНШИЙ СПОСІБ ПОРУШИЛИ ЦІ УМОВИ ТА ПОЛОЖЕННЯ АБО ЩО ВИ ПОРУШИЛИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ПРАВИЛА ЧИ ПОЛОЖЕННЯ G5. G5 ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДМОВИТИ В ДОСТУПІ ДО САЙТУ ТА/АБО ПРОДУКТІВ G5 ТА/АБО ПОСЛУГ БУДЬ-КОМУ ВИКЛЮЧНО НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РОЗСУД. Ви погоджуєтеся, що це обмеження відповідальності, а також будь-які наведені вище винятки щодо відшкодування збитків застосовуватимуться, навіть якщо будь-який наданий вам засіб правового захисту не досягне своєї основної цілі.

15. Ви погоджуєтеся відшкодовувати збитки та убезпечувати компанію G5 і кожного з її директорів, службовців, співробітників і агентів від усіх без винятку зобов’язань, позовів, збитків і витрат, включно з обґрунтованими гонорарами адвокатів, що виникають із причини або у зв’язку з (і) порушенням вами цієї Угоди, (іі) порушенням вами закону чи прав будь-якої третьої особи, (ііі) будь-якими матеріалами, відомостями, роботами та/або іншим вмістом будь-якого характеру чи мультимедійними файлами, які ви публікуєте чи передаєте на Сайті або через нього, (iv) використанням вами Сайту, будь-якої Гри чи будь-яких послуг, які G5 може надавати через Сайт, і (v) вашою поведінкою, пов’язаною із Сайтом або послугами чи іншими користувачами Сайту або послуг. G5 залишає за собою право здійснювати винятковий захист будь-якого позову, за яким ми маємо право на відшкодування відповідно до цього розділу. У такому разі ви зобов’язуєтеся співпрацювати з G5, якщо від G5 надійде обґрунтований запит.

16. Ці Умови й положення діють на користь компанії G5, її дочірніх компаній, афілійованих осіб, її сторонніх постачальників вмісту та ліцензіарів, і кожна із цих осіб має право відстоювати та забезпечувати дотримання таких положень безпосередньо або від свого імені.

17. Ця угода регулюється і тлумачиться згідно із законами штату Каліфорнія без урахування положень колізійних правових норм. Якщо будь-яке положення цієї угоди буде незаконним, недійсним або з будь-якої причини не матиме юридичної сили, тоді таке положення слід вважати відокремлюваним від цієї угоди й таким, що не впливатиме на дійсність і юридичну силу будь-яких інших положень.

18. Ці Умови й положення можуть переглядатися час від часу шляхом оновлення цієї публікації. Ви зобов’язані дотримуватися будь-яких таких редакцій і тому повинні періодично відвідувати цю сторінку для ознайомлення із чинними на той момент Умовами й положеннями, яких ви зобов’язані дотримуватися.

 

Дата останнього оновлення: 29 серпня 2023 р.

Вибачте, що перериваємо, але ми маємо дещо вам сказати...

Ми оновили нашу Політику конфіденційності та Умови надання послуг, щоб відобразити нещодавні доповнення до наших послуг та зміни в законодавстві. Натискаючи кнопку «Прийняти» або іншим чином продовжуючи використовувати сайт, ви погоджуєтеся з використанням файлів cookie G5, Політикою конфіденційності та Умовами надання послуг. Щоб дізнатися більше, .

Цей сайт використовує файли cookie для забезпечення найкращої взаємодії з користувачем. Також це допомагає нам зрозуміти, як ми можемо покращити сайт. Файли cookie — це текстові файли, що містять невеликі обсяги даних, які завантажуються на ваш комп’ютер або інший пристрій, коли ви відвідуєте вебсайт. Файли cookie дозволяють нам розпізнати ваш комп’ютер і покращити взаємодію з користувачем на нашому вебсайті. Деякі файли cookie також необхідні для технічної роботи нашого вебсайту. Прочитайте нашу Політику конфіденційності та Умови надання послуг, в яких ви знайдете важливу інформацію про файли cookie, які ми використовуємо, а також про те, як ми їх використовуємо та як їх можна видалити. Пам’ятайте, що видалення файлів cookie може вплинути на ваше використання функціонала нашого сайту.