Kompletterande villkor för G5:s licensavtal för slutanvändare

Det styrande språket i användarvillkoren och integritetspolicyn är engelska. Alla översättningar till språk utöver engelska tillhandahålls endast i underlättande och tillgängliggörande syfte. Om någon konflikt skulle uppstå mellan någon översättning och den engelska versionen, ska den engelska versionen betraktas som styrande.

G5:s KOMPLETTERANDE VILLKOR RÖRANDE
LICENSVILLKOR FÖR SLUTANVÄNDARAVTAL (28.07.2023)

G5-produkterna vi tillhandahåller säljs inte till dig utan licensieras endast till dig för användning i enlighet med villkoren i följande licensavtal, samt de kompletterande villkoren som ingår häri:

 1. Apples slutanvändaravtal för licensierade appar, som finns att läsa här: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/stdeula/ ("Apple-licensen"),
 2. Google Plays användarvillkor, som finns att läsa här: https://play.google.com/intl/en/about/play-terms.html ("Google Play-licensen"),
 3. Windows Phones användarvillkor, som finns att läsa här: http://www.windowsphone.com/en-gb/store/terms-of-service ("Windows Phone-licensen") och/eller
 4. användarvillkoren för Amazon Appstore på Android, som finns att läsa här: http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201485660&_encoding=UTF8&ref_=mas_help_legacy_legal_doc_page ("Amazon-licensen").

Villkoren för varje sådan tillämplig licens har inkorporerats häri i och med denna referens. De produkter som är förbehållna dessa kompletterande villkor och ovanstående licenser benämns häri som "licensierade appar".
I licensierade appar används olika kostnadsfria eller open source-baserade typsnitt som är förbehållna de licenser som tillhandahålls av dessa typsnitts upphovsmakare och/eller leverantörer.  De typsnitt som används av G5 i licensierade appar, samt tillämpliga licensvillkor för sådana typsnitt, inkluderar följande:

1.       Droid Sans Fallback: Typsnittet Droid Sans Fallback är copyright © 2010 DroidFonts.com, och är förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

2.       AR PL Ukai, AR PL UMing, AR PL UMing CN, och AR PL UMing Bold: Typsnitten AR PL Ukai, AR PL UMing, AR PL UMing CN och AR PL Uming Bold används förbehållet följande: © ursprungliga upphovsmakarna. Modifierade av Arne Goetje (arne@ubuntu.com) URL: http://www.freedesktop.org/wiki/Software/CJKUnifonts.  Alla dessa används förbehållet villkoren i Arphic Public License, som finns att ladda ned här: http://www.freedesktop.org/wiki/Arphic_Public_License/.

3.      (a)  Nanum Gothic, Natham Gothic Bold, Nanum Gothic Extra Bold: Typsnittet Nanum Gothic är copyright © 2010, NAVER Corporation (http://www.nhncorp.com), med reserverade typsnittsnamnen Nanum, Naver Nanum, NanumGothic, Naver NanumGothic, Naver Nanum Gothic Bold, Nanum Gothic Extra Bold, NanumMyeongjo, Naver NanumMyeongjo, NanumBrush, Naver NanumBrush, NanumPen, Naver NanumPen, Naver NanumGothicEco, NanumGothicEco, Naver NanumMyeongjoEco, NanumMyeongjoEco, Naver NanumGothicLight, NanumGothicLight, NanumBarunGothic, Naver NanumBarunGothic. 
Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (b)  Nanum Myeongjo: Typsnittet Nanum Myeongjo används förbehållet följande: Upphovsmakare: Sandoll Communication via FontPro.com. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (c)  Fira Sans: Typsnittet Fira Sans används förbehållet följande: Upphovsmakare: Carrois and Edenspiekermann via http://www.google.com/fonts/specimen/Fira+Sans#stats. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (d)  Lato: Typsnittet Lato används förbehållet följande:  Copyright © 2010, Łukasz Dziedzic (dziedzic@typoland.com).  Upphovsmakare: Łukasz Dziedzic.  Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (e)  Lora: Typsnittet Lora används förbehållet följande: Upphovsmakare: Cyreal. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (f)  Arvo: Typsnittet Arvo används förbehållet följande: Upphovsmakare: Anton Koovit. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (g)  Bitter: Typsnittet Bitter används förbehållet följande: Designat av: Sol Matas. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (h)  Zantroke: Typsnittet Zantroke används förbehållet följande: Upphovsmakare: Gluk. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (i)  Days One och Russo One: Typsnitten Days One och Russo One används förbehållet följande: Upphovsmakare: Jovanny Lemonad. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (j)  Exo 2: Typsnittet Exo 2 används förbehållet följande: Upphovsmakare: Natanael Gama. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

         (k)  Truetypewriter PolyglOTT: Typsnittet Truetypewriter PolyglOTT används förbehållet följande: Copyright ©2012 Sergey Beatoff, alias Sam_T, S&M(T&D)Soft. Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (l)  Marmelad: Typsnittet Marmelad används förbehållet följande:  Copyright © Cyreal. Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (m) Andika: Typsnittet Andika används förbehållet följande:  Copyright © 2004–2011 SIL International (http://scripts.sil.org). Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (n)  Cardo: Typsnittet Cardo används förbehållet följande:  Copyright © 2002–2011 David J. Perry. Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (o)  Crimson Text: Typsnittet Crimson Text används förbehållet följande:  Copyright © 2010 Sebastian Kosch (sebastian@aldusleaf.org). Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (p) EB Garamond: Typsnittet EB Garamond används förbehållet följande:  Copyright © 2010, 2011 Georg Duffner (www.georgduffner.at). Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (q)  Inconsolata: Typsnittet Inconsolata används förbehållet följande:  Copyright © 2011 Raph Levien. Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (r)  HanaMinA: Typsnittet HanaMinA används förbehållet följande:  Copyright © 2013 GlyphWiki Project. Med ensamrätt. (kamichi@ic.daito.ac.jp) Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (s)  Liberation: Typsnittet Liberation används förbehållet följande:  Copyright © 2007 Red Hat, Inc. Med ensamrätt. LIBERATION är ett varumärke som tillhör Red Hat, Inc. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (t)  Marck Script: Typsnittet Marck Script används förbehållet följande:  Copyright © 2011 Denis Masharov (denis.marsharov@gmail.com) & Marck Fogel. Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (u)  Noticica Text: Typsnittet Noticica Text används förbehållet följande:  Copyright © 2011 JM Sole. Med ensamrätt. (www.jmsole.clinfo@jmsole.cl) Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (v)  Caudex: Caudex används förbehållet följande: Copyright © 2011, Hjort Nidudsson. (http://caudex.sf.net) med reserverade typsnittsnamnet Caudex.  Med ensamrätt. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (w) Source® Sans Pro: Source® Sans Pro används förbehållet följande: Copyright 2010, 2012 Adobe Systems Incorporated (http://www.adobe.com/), med reserverade typsnittsnamnet ‘Source’. Med ensamrätt. Source är ett varumärke som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (x) Istok: Istok är copyright © 2008–2012, Andrey V. Panov. (panov@canopus.iacp.dvo.ru), med reserverade typsnittsnamnet Istok. Detta typsnittsprogram är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (y) Noto Naskh Arabic UI och Noto Color Emoji: Noto Naskh Arabic UI och Noto Color Emoji är egendom som tillhör Google, Inc. Båda är licensierade under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (z) Tangerine: Tangerine är egendom som tillhör Toshi Omagari. Typsnittet är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (aa) Vollkorn: Vollkorn är designat av Friedrich Althausen. Typsnittet är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (bb) Noto Sans CJK: Noto Sans CJK tillhör Google inc. och är tillgängligt via https://www.google.com/get/noto/help/cjk/. Vissa användningar av detta typsnitt är licensierat under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens finns kopierad nedan. Både licensen och vanliga frågor kan även läsas här: https://scripts.sil.org/OFL.

          (cc) Voltaire, Poppins, Nunito, and Noto Serif Japanese: Voltaire, Poppins, Nunito, and Noto Serif Japanese tillhör Google, Inc. Båda är licensierade enligt SIL Open Font License, version 1.1. En kopia av licensen finns nedan, och är även tillgänglig med vanliga frågor här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (dd) Vollkorn Black: Vollkorn Black tillhör Friedrich Althausen och finns tillgängligt på https://fonts.google.com/specimen/Vollkorn#pairings. Licensierad enligt SIL Open Font License, version 1.1. En kopia av licensen finns nedan, och är även tillgänglig med vanliga frågor här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (ee) IBM Plex Sans: IBM Plex Sans M Plex™ är en internationell typsnittsfamilj som utformats av Mike Abbink, IBM BX&D, i samarbete med Bold Monday, en oberoende holländsk typsnittssmedja. https://fonts.google.com/specimen/IBM+Plex+Sans#glyphs Den är licensieras enligt SIL Open Font License, version 1.1. En kopia av licensen finns nedan, och är även tillgänglig med vanliga frågor här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (ff) Nautilus Pompilius: Nautilus Pompilius är Copyright © 2013, PUNK YOU BRANDS (punk-you.ru) och Nikita Kanarev (lettering.xarsok.ru), med det reserverade typsnittsnamnet ”Nautilus Pompilius” Den är licensierad enligt SIL Open Font License, version 1.1. En kopia av licensen finns nedan, och är även tillgänglig med vanliga frågor här: http://scripts.sil.org/OFL.

          (ee) Source Serif 4: Source Serif 4 skapades av Frank Grießhammer. Den är licensierad under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens är kopierad nedan och är även tillgänglig med en FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL.

          (ff) Caveat and Dosis: Caveat and Dosis designades av designad av Pablo Impallari. Den är licensierad under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens är kopierad nedan och är även tillgänglig med en FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL.

          (gg) Nunito: Nunito designades av Vernon Adams, Cyreal, Jacques Le Bailly. Den är licensierad under SIL Open Font License, version 1.1. Denna licens är kopierad nedan och är även tillgänglig med en FAQ på: http://scripts.sil.org/OFL.

-----

SIL OPEN FONT LICENSE

Version 1.1 - 26 februari 2007

DEFINITIONER

"Typsnittsprogram" syftar på uppsättningar av filer som offentliggjorts av copyrightinnehavarna under denna licens och som tydligt markerats som sådana. Detta kan inbegripa källfiler, byggskript och dokumentering.
"Reserverat typsnittsnamn" syftar på alla eventuella namn som specificeras som sådana efter redogörelse(r) av copyright.
"Ursprunglig version" syftar på uppsättningen av typsnittsprogramkomponenter som copyrightinnehavarna distribuerar.
"Modifierad version" syftar på eventuella härledda versioner som skapats genom att lägga till, ta bort eller delvis eller fullständigt ersätta någon/några av komponenterna i den ursprungliga versionen, genom att byta format eller porta typsnittsprogrammet till en ny miljö.
"Upphovsmakare" syftar på de designers, ingenjörer, programmerare, technical writers eller övriga personer som bidragit till typsnittsprogrammet.

PREAMBEL

Målen med Open Font License (OFL) är att stimulera global utveckling av typsnittsrelaterade samarbetsprojekt, för att stödja de ansträngningar som görs inom akademiska och lingvistiska kretsar för att skapa nya typsnitt, och för att erbjuda ett kostnadsfritt och öppet ramverk där typsnitt kan delas och förbättras i samarbete med andra.
OFL tillåter att de licensierade typsnitten används, studeras, modifieras och omdistribueras fritt, så länge de inte säljs separat. Typsnitten, inklusive eventuella härledda verk, kan paketeras, byggas in, omdistribueras och/eller säljas med vilket program som helst, förutsatt att inga reserverade namn används av de härledda verken. Typsnitten och de härledda verken kan dock inte offentliggöras under någon annan typ av licens.
Kravet att typsnitt ska förbli bundna till denna licens gäller inte för eventuella dokument som skapats med hjälp av typsnitten eller härledda verk.

TILLSTÅND OCH VILLKOR

Härmed ges, utan någon kostnad, tilltåtelse till vem som än använder ett exemplar av typsnittsprogrammet att använda, studera, kopiera, slå samman, bygga in, omdistribuera och sälja modifierade och icke-modifierade exemplar av typsnittsprogrammet, förbehållet följande villkor:

 1. Varken typsnittsprogrammet eller någon av dess enskilda komponenter, vare sig i ursprunglig eller modifierad version, får säljas separat.
 2. Ursprungliga eller modifierade versioner av typsnittsprogrammet får paketeras, omdistribueras och/eller säljas med vilket program som helst, förutsatt att varje exemplar innehåller den här licensen samt ovanstående copyrightmeddelande. Dessa kan antingen inkluderas som fristående textfiler, läsbara sidhuvuden eller i de lämpliga maskinläsbara metadata-fälten i textfiler eller binärfiler, så länge dessa fält enkelt kan visas av användaren.
 3. Ingen modifierad version av typsnittsprogrammet får använda reserverade typsnittsnamn utan uttryckligt skriftligt medgivande från den berörda copyrightinnehavaren. Restriktionen gäller endast det primära typsnittsnamnet så som det presenteras för användarna.
 4. Namnen på typsnittsprogrammets copyrightinnehavare eller upphovsmakare ska inte användas för att marknadsföra, stödja eller annonsera någon modifierad version, utom i syfte att uppmärksamma deras insatser eller med deras uttryckliga skriftliga medgivande.
 5. Typsnittsprogrammet, modifierat eller icke-modifierat, i partiell eller fullständig form, måste distribueras helt och hållet under denna licens, och får inte distribueras under någon annan licens. Kravet att typsnitt ska förbli bundna till denna licens gäller inte för eventuella dokument som skapats med hjälp av typsnittsprogrammet.

UPPHÄVNING

Denna licens ogiltigförklaras om något av ovanstående villkor inte uppfylls.

ANSVARSFRISKRIVNING

TYPSNITTSPROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG AV COPYRIGHT, PATENT, VARUMÄRKE, ELLER ANNAN RÄTT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, INKLUSIVE ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET ANVÄNDS ELLER INTE KAN ANVÄNDAS, ELLER NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET HANTERAS PÅ ANNAT SÄTT.

4.       Baekmuk och JejuGothic: Typsnitten Baekmuk och JejuGothic är copyright © 1986–2002 Kim Jeong-Hwan. Med ensamrätt. Härmed ges tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera det här typsnittet, förutsatt att både copyrightmeddelandet och detta tillstånd inkluderas i alla exemplar av typsnittet, härledda verk eller modifierade versioner och att följande uppmärksammas i den tillhörande dokumentationen: Baekmuk Batang, Baekmuk Dotum, Baekmuk Gulim, och Baekmuk Headline är registrerade varumärken som ägs av Kim Jeong-Hwan.

5.       IPAexGothic: Typsnittet IPAexGothic, copyright © 2003–2010 IPA, som är licensierat i enlighet med IPA Font License v1.0. Den kan laddas ned här: http://ipafont.ipa.go.jp/ipaexfont/download.html#en.

6.       Vl Gothic: Typsnittet VI Gothic används förbehållet följande:

Copyright © 1990–2003 Wada Laboratory, the University of Tokyo.
Copyright © 2003–2004 Electronic Font Open Laboratory (/efont/).
Copyright © 2003–2012 M+ FONTS PROJECT
Copyright © 2006–2012 Daisuke SUZUKI <daisuke@vinelinux.org>.
Copyright © 2006–2012 Project Vine <Vine@vinelinux.org>.
Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Varken "Wada Laboratory", "the University of Tokyo" eller namn på dessa institutioners medarbetare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV WADA LABORATORY, THE UNIVERSITY OF TOKYO OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA LABORATORIET ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

7.       Sazanami Gothic: Typsnittet Sazanami Gothic används förbehållet följande:

Copyright © 1990–2003 Wada Laboratory, the University of Tokyo. Med ensamrätt.
Copyright © 2003–2004 Electronic Font Open Laboratory (/efont/). Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Varken "Wada Laboratory", "the University of Tokyo" eller namn på dessa institutioners medarbetare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV WADA LABORATORY, THE UNIVERSITY OF TOKYO OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA LABORATORIET ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

8.       Droid Serif, Arimo, Open Sans och Tinos: Typsnitten Droid Serif, Arimo, Open Sans och Tinos är designade av och copyright © Steve Steve Matteson. Dessa typsnitt är förbehållna villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

9.       Bebas Neue: Typsnittet Bebas Neue är skapat av och copyright © Ryoichi Tsunekawa.  Med ensamrätt. Det är förbehållet villkoren i Fontfabric™ Free Font End User License Agreement, som finns att ladda ned här: http://fontfabric.com/downloadfont/FFF_EULA_license.pdf.

10.       DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Serif Condensed och DejaVu Serif Condensed Bold: Typsnitten DejaVu Sans, DejaVu Serif, DejaVu Serif Condensed, och DejaVu Serif Condensed Bold används förbehållet följande copyright och licensvillkor, som finns att ladda ned här: http://dejavu-fonts.org/wiki/License:

© Bitstream (se nedan). DejaVu-ändringar är offentlig domän. Förklaring av copyright finns på Gnome-sidan med Bitstream Vera-typsnitt. Glyfer importerade från Arev-typsnitt är © Tavmjung Bah (se nedan)

Copyright för Bitstream Vera-typsnitt

Copyright © 2003 av Bitstream, Inc. Med ensamrätt. Bitstream Vera är ett varumärke som tillhör Bitstream, Inc.

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av typsnitten som medföljer denna licens ("typsnitt") och tillhörande dokumentationsfiler ("typsnittsprogrammet"), att reproducera och distribuera typsnittsprogrammet, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera och/eller sälja exemplar av typsnittsprogrammet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till typsnittsprogrammet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående meddelanden om copyright och varumärke samt detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar av ett eller fler av typsnittsprogrammets tillhörande typsnitt.

Modifikationer, ändringar och tillägg kan göras till typsnittsprogrammet, och framförallt kan designen av glyfer eller tecken inom typsnitten modifieras. Ytterligare glyfer eller tecken får läggas till i typsnitten, så länge typsnitten döps om till namn som varken innehåller orden "Bitstream" eller "Vera".

Licensen ogiltigförklaras i tillämplig mån för de typsnitt eller typsnittsprogram som har modifierats och distribuerats med namn innehållande "Bitstream Vera".

Typsnittsprogrammet kan säljas som del av ett större programpaket men inget exemplar av typsnittprogrammets tillhörande typsnitt får säljas separat.

TYPSNITTSPROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG AV COPYRIGHT, PATENT, VARUMÄRKE, ELLER ANNAN RÄTT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BITSTREAM ELLER GNOME FOUNDATION HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, INKLUSIVE ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET ANVÄNDS ELLER INTE KAN ANVÄNDAS, ELLER NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET HANTERAS PÅ ANNAT SÄTT.

Förutom i den mån som inbegrips av detta meddelande ska namnen Gnome, Gnome Foundation och Bitstream Inc. inte användas i reklamsyfte eller för att på annat sätt marknadsföra försäljning, användning eller annan hantering av detta typsnittsprogram, utan skriftligt godkännande från Gnome Foundation eller Bitstream Inc. För mer information kan du kontakta: fonts@gnome.org

Copyright för Arev-typsnitt

Ursprunglig text

Copyright © 2006 av Tavmjong Bah. Med ensamrätt.

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av typsnitten som medföljer denna licens ("typsnitt") och tillhörande dokumentationsfiler ("typsnittsprogrammet"), att reproducera och distribuera modifikationerna till typsnittsprogrammet Bitstream Vera, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera och/eller sälja exemplar av typsnittsprogrammet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till typsnittsprogrammet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående meddelanden om copyright och varumärke samt detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar av ett eller fler av typsnittsprogrammets tillhörande typsnitt.

Modifikationer, ändringar och tillägg kan göras till typsnittsprogrammet, och framförallt kan designen för glyfer eller tecken inom typsnitten modifieras. Ytterligare glyfer eller tecken får läggas till i typsnitten, så länge typsnitten döps om till namn som varken innehåller orden "Tavmjong Bah" eller "Arev".

Licensen ogiltigförklaras i tillämplig mån för de typsnitt eller typsnittsprogram som har modifierats och distribuerats med namn innehållande "Tavmjong Bah Arev".

Typsnittsprogrammet kan säljas som del av ett större programpaket men inget exemplar av typsnittprogrammets tillhörande typsnitt får säljas separat.

TYPSNITTSPROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG AV COPYRIGHT, PATENT, VARUMÄRKE, ELLER ANNAN RÄTT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA TAVMJONG BAH HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, INKLUSIVE ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET ANVÄNDS ELLER INTE KAN ANVÄNDAS, ELLER NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET HANTERAS PÅ ANNAT SÄTT.

Förutom i den mån som inbegrips av detta meddelande ska namnet Tavmjong Bah inte användas i reklamsyfte eller för att på annat sätt marknadsföra försäljning, användning eller annan hantering av detta typsnittsprogram, utan skriftligt godkännande från Tavmjong Bah. För mer information kan du kontakta: tavmjong @ free . fr

11.       Noto Sans och Noto Sans S Chinese: Typsnitten Noto Sans och Noto Sans S Chinese ägs av Google, Inc., är tillgängliga via http://www.google.com/get/noto/#/ och är förbehållna villkoren i Apache 2.0 licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

12.       PT Sans och PT Serif: Typsnitten PT Sans and PT Serif är copyright © 2009, 2010 ParaType Ltd. Med ensamrätt. Båda dessa typsnitt är förbehållna villkoren i Paratype Free Font License Agreement, som finns att ladda ned här: http://www.paratype.ru/public/pt_openlicense_eng.asp och även finns kopierat nedan:

Copyright © 2009 ParaType Ltd. Med ensamrätt.

LICENSAVTAL 
för typsnitten med följande ursprungliga namn: PT Sans, PT Serif och PT Mono
Version 1.3 - 20 januari 2012

TILLDELNING AV LICENS 
ParaType Ltd ger dig rätt att på valfritt sätt använda, kopiera, modifiera typsnitten och distribuera modifierade och icke-modifierade exemplar av typsnitten, inklusive att placera dem på nätservrar för gratis nedladdning, bygga in dem i dokument och webbplatser eller paketera dem med kommersiella och icke-kommersiella produkter, förutsatt att du inte bryter mot villkoren nedan:

- Du får paketera typsnitten med kommersiella program, men du får inte sälja typsnitten separat. De är gratis.

- Du får endast distribuera typsnitten i modifierad eller icke-modifierad version tillsammans med det här licensavtalet och ovanstående copyrightmeddelande. Du har ingen rätt att modifiera texten i licensavtalet. Det kan läggas i en separat textfil eller ingå i typsnittsfilen, men användare måste enkelt kunna se det.

- Du får inte distribuera modifierade versioner av typsnittet som använder det ursprungliga namnet eller kombinationer med det ursprungliga namnet utan uttryckligt skriftligt medgivande från ParaType.

UPPHÄVNING OCH TERRITORIUM
Denna licens är inte begränsad av tid eller territorium, men den ogiltigförklaras om något av ovanstående villkor inte uppfylls.

ANSVARSFRISKRIVNING
TYPSNITTSPROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG AV COPYRIGHT, PATENT, VARUMÄRKE, ELLER ANNAN RÄTT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA PARATYPE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, INKLUSIVE ALLMÄNNA, SÄRSKILDA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET ANVÄNDS ELLER INTE KAN ANVÄNDAS, ELLER NÄR TYPSNITTSPROGRAMMET HANTERAS PÅ ANNAT SÄTT.

ParaType Ltd

13.       Roboto och Roboto Slab: Typsnitten Roboto och Roboto Slab är designade av och copyright © Christian Robertson och är förbehållna villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

14.       Flow Ext: Typsnittet Flow Ext är copyright © 2012 av Andryushkin Artem, Jovanny Lemonad. Med ensamrätt. Det är förbehållet villkoren i 1001Fonts Free For Commercial Use License (FFC), som finns att ladda ned här: http://www.1001fonts.com/licenses/ffc.html.

15.       Noto Sans CJK: Noto Sans CJK tillhör Google, Inc., och är tillgängligt via https://www.google.com/get/noto/cjk/. Vissa användningar av det här typsnittet är förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

16.       Noto Serif och Noto Serif Bold: Noto Serif och Noto Serif Bold är copyright 2012 Google Inc. Med ensamrätt. Båda är förbehållna villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

17.       Mikachan och Mikachan Bold: Mikachan och Mikachan Bold finns tillgängliga på: http://mikachan-font.com/. Båda är skapade av Mikachan mikachan_font@hotmail.com och copyright © 2001–2005 Mikachan mikachan_font@hotmail.com.

18.       WenQuanYi Micro Hei Mono: WenQuanYi Micro Hei Mono är copyright © 2007, Google Corp. och copyright © 2008–2009 WenQuanYi Board of Trustees, och är förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

19.      Avenir® TPro-Medium och MorePro – WideMedium används under licens från och ägs av Monotype Imaging, Inc. Du får endast använda typsnitten som en del av de spel som har licensierats till dig av G5 och du får inte ändra, modifiera eller extrahera något av typsnitten från något av dessa spel.

20.      Android Sans Japanese: Android Sans Japanese skapades av och är copyright ©JensKutilek, och är förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

21.      Blogger Sans: Blogger Sans skapades av Sergiy Tkachenko as the FirstSiteGuide’s custom typeface and is available at https://www.fontsquirrel.com/license/blogger-sans. Den är licensierad enligt Creative Commons No Derivatives License 4.0: https://www.fontsquirrel.com/license/blogger-sans.

I licensierade appar används även olika kostnadsfria och/eller open source-baserade bibliotek och verktyg som är förbehållna de licenser som tillhandahålls av upphovsmakarna och/eller leverantörerna bakom dessa bibliotek och verktyg. De bibliotek som används av G5 i licensierade appar, samt tillämpliga licensvillkor för sådana bibliotek, inkluderar följande:

1.       Boost: Boost distribueras under Boost Software License, version 1.0. Se: http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt.

2.       Sq Plus och Sqdbg: Sq Plus och Sqdbg används med tillstånd av upphovsmakarna och förbehållet licensvillkoren här: http://opensource.org/licenses/Zlib.

3.       Squirrel och Sqstdlib: Squirrel och Sqstdlib är copyright © 2003–2011 Alberto Demichelis och förbehållna följande villkor:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor: 
Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet. 

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

“”“”

4.       zlib: zlib är copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly och Mark Adler och används förbehållet följande licensvillkor:

Detta program tillhandahålls i befintligt skick, utan någon explicit eller implicit garanti. Under inga omständigheter ska upphovsmakarna hållas ansvarsskyldiga för eventuella skador som uppstår ur användning av programmet.

Tillstånd ges till vem som helst att använda detta program i valfritt syfte, inklusive kommersiell tillämpning, och att ändra det samt omdistribuera det fritt, förbehållet följande restriktioner:

 1. Du får inte ljuga om programmets ursprung; du får inte hävda att du skrev det ursprungliga programmet. Om du använder det här programmet i en produkt är det uppskattat, men inte obligatoriskt, att uppmärksamma detta i produktens dokumentation.
 2. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana, och får inte framställas vara den ursprungliga versionen.
 3. Detta meddelande får inte tas bort eller ändras i någon källdistribution.

5.       libpng: libpng används förbehållet villkoren samt med tillstånd från bidragande utvecklare som omnämns i http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng-LICENSE.txt.

6.       HAAF’s Game Engine: HAAF’s Game Engine är copyright © 2003–2008 Relish Games och används förbehållet följande:

Detta program tillhandahålls i befintligt skick, utan någon explicit eller implicit garanti. Under inga omständigheter ska upphovsmakarna hållas ansvarsskyldiga för eventuella skador som uppstår ur användning av programmet.

Tillstånd ges till vem som helst att använda detta program i valfritt syfte, inklusive kommersiell tillämpning, och att ändra det samt omdistribuera det fritt, förbehållet följande restriktioner:

 1. Du får inte ljuga om programmets ursprung; du får inte hävda att du skrev det ursprungliga programmet. Om du använder det här programmet i en produkt är det uppskattat, men inte obligatoriskt, att uppmärksamma detta i produktens dokumentation.
 2. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana, och får inte framställas vara den ursprungliga versionen.
 3. Detta meddelande får inte tas bort eller ändras i någon källdistribution.

“”“”

7.       (a) Tremor: tremor är copyright © 1994–2004 Xiph.org Foundation 

          (b) Libtheora: libtheora är copyright © 2002–2008 Xiph.org Foundation och bidragande utvecklare

          (c) OggVorbis: OggVorbis är copyright © 2002–2008 Xiph.org Foundation

          (d) Libogg: libogg är copyright © 1994–2004 Xiph.org Foundation

          (e) Libvorbisidec: libvorbisidec är copyright © 2002 Xiph.org Foundation.

Alla dessa används förbehållet följande licensvillkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:
- Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående meddelande om
copyright, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
- Vid omdistribution i binärform måste ovanstående meddelande om
copyright, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i
dokumentationen och/eller i övriga material som tillhandahålls i samband med distributionen.
- Varken namnet Xiph.org Foundation eller namn på dess
bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från
detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA STYRELSEN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

8.      TinyXML och TinyXML2: TinyXML skapades och underhålls av Lee Thomason, Yves Berquin och Andrew Ellerton. TinyXML2 skapades av Lee Thomason. Varje typsnitt används förbehållet följande villkor:

Detta program tillhandahålls i befintligt skick, utan någon explicit eller implicit garanti. Under inga omständigheter ska upphovsmakarna hållas ansvarsskyldiga för eventuella skador som uppstår ur användning av programmet.

Tillstånd ges till vem som helst att använda detta program i valfritt syfte, inklusive kommersiell tillämpning, och att ändra det samt omdistribuera det fritt, förbehållet följande restriktioner:

 1. Du får inte ljuga om programmets ursprung; du får inte hävda att du skrev det ursprungliga programmet. Om du använder det här programmet i en produkt är det uppskattat, men inte obligatoriskt, att uppmärksamma detta i produktens dokumentation.
 2. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana, och får inte framställas vara den ursprungliga versionen.
 3. Detta meddelande får inte tas bort eller ändras i någon källdistribution.

9.      Freetype och Freetype2 används med tillstånd av FreeType Team och är förbehållna FreeType Project License.

10.      Libopen och Openjpeg: libopen och openjpeg används förbehållet följande:

Copyright © 2002–2007, Communications and Remote Sensing Laboratory, Universite catholique de Louvain (UCL), Belgien
Copyright © 2002–2007, Professor Benoit Macq
Copyright © 2001–2003, David Janssens
Copyright © 2002–2003, Yannick Verschueren
Copyright © 2003–2007, Francois-Olivier Devaux och Antonin Descampe
Copyright © 2005, Herve Drolon, FreeImage Team
Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

11.      Pushwoosh och Pushwoosh ANE: Pushwoosh och Pushwoosh ANE är copyright © 2014 Pushwoosh (http://www.pushwoosh.com) och används förbehållet följande:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

(i) det ursprungliga och/eller modifierade programmet ska endast användas för att arbeta med Pushwoosh-tjänster, 
(ii) ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

12.      Facebook SDK: Facebook SDK används förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

13.      (a) Luabind: Luabind är copyright Daniel Wallin, Arvid Norberg 2003
           (b) Pugixml: pugixml är copyright © 2006–2014 Arseny Kapoulkine
           (c) RapidJSON: rapidJSON är copyright © 2011-2014 Milo Yip 
           (d) CocoaAMF: CocoaAMF är copyright © 2013 Arun Nair
           (e) Glm: glm är copyright © 2005–2015 G-Truc Creation
           (f) Cocos2dx och Libxml2 skapades och underhålls av Cocos2dx.org
           (g) Libstrophe: Libstrophe är copyright © 2005–2009 Collecta, Inc.
           (h) Signal: Signal är copyright © 2009 Robert Penner
           (i) Sociodox Base 64: Sociodox Base 64 är copyright © 2012 Jean-Philippe Auclair 
           (j) Robotlegs: robotlegs är copyright © 2009–2013 de ursprungliga upphovsmakarna
           (k) uSTL: uSTL är copyright © 2005–2009 av Mike Sharov
           (l) JSON4Lua: JSON4Lua är copyright © 2009 Craig Mason-Jones
           (m) Json: json är copyright © 2002 JSON.org
           (n) LuaSocket: LuaSocket är copyright © 2004–2013 Diego Nehab
           (o) Spine: Spine är copyright © 2011 Alex MacCaw (info@eribium.org)
           (p) Tolua++: Tolua++ är copyright © 2009 Ariel Manzur
           (q) lua: lua är copyright © 1994–2015 Lua.org, PUC-Rio
           (r) muparser: muparser är copyright © 2016 Ingo Berg
           (s) jansson: jansson är copyright © 2009–2014, Petri Lehtinen
           (t) Tweener: Tweener är copyright © 2007 Zeh Fernando, Nate Chatellier och Arthur Debert
           (u) BulkLoader: BulkLoader är copyright © 2006–2007 Arthur Debert
           (v) Blooddy_crypto.swc: blooddy_crypto.swc är copyright © 2010 Nick Ryzhy / blooddy@tut.by / www.blooddy.by
           (w) Imgui: imgui är copyright © 2014–2015 Omar Cornut och bidragande utvecklare av ImGui
           (x) JsonCpp: JsonCpp är copyright © 2007–2010 Baptiste Lepilleur
           (y) Json.NET: Json.NET är copyright © 2007 James Newton-King
           (z) Smart Localization: Smart Localization är copyright © 2017 Niklas Borglund och Jakob Hillerström
           (aa) UnityUIExtensions: UnityUIExtensions är © 2015 Unity Technologies 
           (bb) LeanTween: LeanTween är copyright © 2016 Russell Savage - Dented Pixel
           (cc) Ctti: ctti är copyright © 2015 Manuel Sánchez
           (dd) cpptweener: cpptweener tillhandahålls via https://code.google.com/archive/p/cpptweener/
           (ee) rapidxml: rapidxml är copyright © 2006, 2007 Marcin Kalicinski
           (ff) miniz: miniz är copyright 2013–2014 RAD Game Tools och Valve Software, och copyright 2010–2014 Rich Geldreich och Tenacious Software LLC. Med ensamrätt
           (gg) SimpleDiskUtils: SimpleDiskUtils är copyright © 2016 M Dikra Prasetya
           (hh) DirectXTKAudio: DirectXTKAudio är copyright © 2012–2019 Microsoft Corp.;
           (ii) Bolts-Android: Bolts-Android är copyright Facebook, Inc. och dess dotterbolag;
           (gg) babel/babel: babel/babel är copyright ©2014–fortlöpande Sebastian McKenzie och andra bidragande utvecklare;
           (hh) babel/babel-loader: babel/babel-loader är copyright © 2014–2019 Luís Couto hello@luiscouto.pt;
           (ii) chai: chai är copyright © 2017 Chai.js Assertion Library;
           (jj) jQuery: jQuery är copyright OpenJS Foundation och andra bidragande utvecklare, https://openjsf.org/;
           (kk) clean-webpack-plugin: clean-webpack-plugin är copyright © 2015 John Agan;
           (ll) Swiper: Swiper är copyright © 2014 Vladimir Kharlampidi;
           (mm) core-js: core-js är copyright © 2014–2020 Denis Pushkarev;
           (nn) css-loader: css-loader är copyright JS Foundation och andra bidragande utvecklare;
           (oo) fastclick: fastclick är copyright © 2014 The Financial Times Ltd.;
           (pp) js-sha1: js-sha1 är copyright 2014–2017 Chen, Yi-Cyuan;
           (qq) tinysort: tinysort är copyright © 2015 Ron Valstar;
           (rr) ua-parser-js: ua-parser-js är copyright © 2012–2019 Faisal Salman <f@faisalman.com>;
           (ss) url-parse: url-parse är copyright © 2015 Unshift.io, Arnout Kazemier, de bidragande utvecklarna.;
           (tt) whatwg-fetch: whatwg-fetch är copyright © 2014–2016 GitHub, Inc.;
           (uu) lz-string: lz-string är copyright © 2013 pieroxy;
           (vv) TouchSwipe-Jquery-Plugin: TouchSwipe-Jquery-Plugin är copyright © 2010–2015 Matt Bryson;
           (ww) iScroll: iScroll är copyright © 2008–2013 Matteo Spinelli, http://cubiq.org;
           (xx) Modernizr: Modernizr är copyright © 2011;
           (yy) jquery.animate-enhanced plugin: jquery.animate-enhanced plugin är copyright 2017, Ben Barnett.;
           (zz) jquery.transform2d.js: jquery.transform2d.js är copyright © 2010 Louis-Rémi Babé.;
           (åå) Promise Polyfill: Promise Polyfill är copyright © 2014 Taylor Hakes, copyright © 2014 Forbes Lindesay;
           (ää) Pure JS: Pure JS är copyright © 2017 Michael Cvilic - BeeBole;
           (öö) phaser-debug: phaser-debug är copyright © 2014 Chad Engler;
           (aaa) spritesheet-js: spritesheet-js är copyright © 2013 Krzysztof Opałka;
           (bbb) phaser-ce: phaser-ce är copyright © 2017 Richard Davey, Photon Storm Ltd.
           (ccc) FireflySparkleMouse: FireflySparkleMouse är copyright © 2018 Mirza Beig;
           (ddd) SimpleJSON: SimpleJSON är copyright © 2012-2017 Markus Göbel (Bunny83);
           (hhh) ParticleEffectForUGUI är Copyright 2018 mob-sakai;
           (iii) MemoryProfiler: Memory Profiler är Copyright © 2014, Unity Technologies.
           (jjj) History: History är Copyright © React Training 2016–2020, Copyright © Remix Software 2020-2021;
           (kkk) i18next: i18next är Copyright © 2022 i18next;
           (lll) i18next-http-backendi: 18next-http-backend är Copyright © 2022 i18next;
           (mmm) loglevel: loglevel är Copyright © 2013 Tim Perry;
           (nnn) loglevel-plugin-prefix: loglevel-plugin-prefix är Copyright © 2017 Evgeniy Pavlov;
           (ooo) react: react är Copyright © Meta Platforms, Inc. och dotterbolag;
           (ppp) react-collapse: react-collapse är Copyright © 2015 Nik Butenko;
           (qqq) react-custom-scrollbars: react-custom-scrollbars är Copyright © 2015 react-custom-scrollbars;
           (rrr) react-dom: react-dom är Copyright © Meta Platforms, Inc. och dotterbolag;
           (sss) react-i18next: react-i18next är Copyright © 2022 i18next;
           (ttt) react-modal: react-modal är Copyright © 2017 Ryan Florence;
           (uuu) react-redux: react-redux är Copyright © 2015–present Dan Abramov;
           (vvv) react-router-dom: react-router-dom är Copyright © React Training 2015–2019, Copyright © Remix Software 2020-2022;
           (www) react-scripts: react-scripts är Copyright © 2013–present, Facebook, Inc.;
           (xxxx) react-spring: react-spring är Copyright © 2018–present Paul Henschel, react-spring, alla bidragsgivare;
           (yyyy) redux: redux är Copyright © 2015–present Dan Abramov;
           (zzzz) redux-thunk: redux-thunk är Copyright © 2015–present Dan Abramov;
           (åååå) reselect: reselect är Copyright © 2015–2018 Reselect Contributors;
           (ääää) JSON for Modern C++: JSON för Modern C++ är Copyright © 2013–2022 Niels Lohmann;
           (öööö) fx-gltf: fx-gltf är Copyright © 2018–2022 Jesse Yurkovich;
           (aaaa) magic_enum: magic_enum är Copyright © 2019 - 2022 Daniil Goncharov;
           (bbbb) Sparkle: Sparkle är Copyright © 2006–2013 Andy Matuschak, Copyright © 2009–2013 Elgato Systems GmbH, Copyright © 2011–2014 Kornel Lesiński, Copyright © 2015–2017 Mayur Pawashe, Copyright © 2014 C.W. Betts, Copyright © 2014 Petroules Corporation, Copyright © 2014 Big Nerd Ranch. Alla rättigheter förbehållna. (Obs: Sparkle-användning är också föremål för ytterligare licenser enligt nedan.)

Alla dessa används förbehållet MIT License:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

Användning av Sparkle är också föremål för följande tredjepartslicenser:

bspatch.c och bsdiff.c, från bsdiff 4.3 <http://www.daemonology.net/bsdiff/>:

Copyright 2003–2005 Colin Percival. Med ensamrätt.
Vidaredistribution och användning i källkods- och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.

2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSMAKAREN I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKAREN HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
--
sais.c and sais.c, från sais-lite (2010/08/07) <https://sites.google.com/site/yuta256/sais>:

Sais-lite-upphovsrätten är som följer: Copyright (c) 2008–2010 Yuta Mori. Alla rättigheter förbehålls.

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

Portabel C-implementering av Ed25519, från https://github.com/orlp/ed25519

Copyright (c) 2015 Orson Peters <orsonpeters@gmail.com>

Denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick", utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Under inga omständigheter kommer upphovsmännen att hållas ansvariga för skador som uppstår från användningen av denna programvara. Alla har rätt att använda denna programvara för alla ändamål, inklusive kommersiella tillämpningar, och att ändra den och distribuera den fritt, med förbehåll för följande begränsningar:

1. Du får inte ljuga om programmets ursprung; du får inte hävda att du skrev det ursprungliga programmet. Om du använder det här programmet i en produkt är det uppskattat, men inte obligatoriskt, att uppmärksamma detta i produktens dokumentation.

2. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana, och får inte framställas vara den ursprungliga versionen.

3. Detta meddelande får inte tas bort eller ändras i någon källdistribution.

--

SUSignatureVerifier.m:

Copyright (c) 2011 Mark Hamlin. Alla rättigheter förbehållna.

Vidaredistribution och användning i källkods- och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.

2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSMAKAREN I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKAREN HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

14.      Theoraplayer: Theoraplayer används förbehållet BSD License: http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses.

15.      CasaLib: CasaLib är copyright © © 2011 Aaron Clinger och CASA Lib Team. Med ensamrätt. Casalib används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Varken copyrightinnehavarens namn eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

16.      Protobuf: protobuf är copyright 2014, Google Inc. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls: 

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 • Varken namnet Google Inc. eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. 

Kod genererad av Protocol Buffer-kompilatorn tillhör ägaren av den datafil som användes när den genererades. Koden är inte fristående och kräver ett anknutet stödbibliotek. Detta stödbibliotek i sig täcks av ovanstående licens.

17.      TouchJSON: TouchJSON är copyright 2011 Jonathan Wight. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV JONATHAN WIGHT I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA JONATHAN WIGHT ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

De åsikter och slutsatser som förekommer i programmet och tillhörande dokumentation tillhör upphovsmakarna och ska inte uppfattas företräda någon explicit eller implicit policy härrörande från Jonathan Wight.

18.      Bzip2: bzip2 används förbehållet följande:

Programmet "bzip2", dess tillhörande bibliotek "libbzip2" och all dokumentation är copyright © 1996–2007 Julian R Seward. Med ensamrätt.

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Du får inte ljuga om programmets ursprung; du får inte hävda att du skrev det ursprungliga programmet. Om du använder det här programmet i en produkt är det uppskattat, men inte obligatoriskt, att uppmärksamma detta i produktens dokumentation.
 3. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana, och får inte framställas vara den ursprungliga versionen.
 4. Upphovsmakarens namn får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSMAKAREN I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKAREN HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Julian Seward, jseward@bzip.org
bzip2/libbzip2 version 1.0.5 från 10 december 2007

19.      (a) AirNetworkInfo.ane, AirPushNotification.ane, och AirCapabilities.ane: AirNetworkInfo.ane, AirPushNotification.ane, och AirCapabilities.ane är copyright FreshPlanet, Inc.
           (b) g5launcher_android  
           (c) twitter4j-core-3.0.5.jar: twitter4j-core-3.0.5.jar är copyright 2007 Yusuke Yamamoto
           (d) signpost-commonshttp 
           (e) httpcore 
           (f) signpost-core 
           (g) httpclient:
           (h) unity-jar-resolver är copyright © 2014 Google Inc.

är alla förbehållna villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

20.      FMOD: FMOD Studio används under licens från och är copyright © Firelight Technologies Pty, Ltd., 2012–2020.

21.      Box2D: Box2D används med tillstånd av Erin Catto och är copyright © 2006–2013 Erin Catto. http://www.gphysics.com.

22.      Torque: Torque är copyright © 2010–2104 Adaptive Computing Enterprises, Inc. Med ensamrätt. Används förbehållet följande villkor:

-----------------------------------------------------------------------------------
För gratis support för TORQUE-användare ska frågor skickas via e-post till communityn av 
TORQUE-användare på torqueusers@supercluster.org. Användare kan även prenumerera på 
utskickslistan för användare på http://www.supercluster.org/mailman/listinfo/torqueusers.

Kunder som använder TORQUE och även är licensierade användare av Moab-program från Adaptive Computing Inc. kan få TORQUE-support från Adaptive Computing via:
E-post: torque-support@adaptivecomputing.com.
Telefon: (801) 717-3700
På nätet: www.adaptivecomputing.com www.clusterresources.com

----------------------------------------------------------------------------------

Denna licens täcker användning av programmet TORQUE v2.5 ("programmet") där du befinner dig och för vissa användare även omdistribution av programmet till andra webbplatser och platser. Senare versioner av TORQUE täcks också av den här licensen. 
Användning och omdistribution av TORQUE v2.5 i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

1. Vid eventuella omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, uppmärksammandet av relevanta parter som ingår i paragraf 5, dessa villkor och ansvarsfriskrivningen som ingår i paragraf 5 bevaras.

2. Vid eventuell omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, uppmärksammandet av relevanta parter som ingår i paragraf 4, dessa villkor och ansvarsfriskrivningen som ingår i paragraf 5 inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

3. Alla former av omdistribution måste ha medföljande information om hur man kan få tag på den fullständiga källkoden för TORQUE och eventuella modifikationer och/eller tillägg till TORQUE. Källkoden måste antingen inkluderas i distributionen eller göras tillgänglig till ett pris som endast täcker distributionskostnaden plus en nominell avgift. Alla modifikationer och tillägg som görs till programmet måste fritt kunna omdistribueras av vilken part som helst (inklusive licensgivaren) utan restriktioner.

4. Allt annonsmaterial som nämner programmets funktioner eller användning av programmet måste innehålla följande redogörelse:

"TORQUE är en modifikation av OpenPBS som utvecklats av NASA Ames Research Center, Lawrence Livermore National Laboratory och Veridian Information Solutions, Inc. Besök www.clusterresources.com/products/ för att ladda ned samt få mer information om TORQUE.

Se www.adaptivecomputing.com för att få mer information om Moab-produkter och support för TORQUE från Adaptive Computing".

5. GARANTIFRISKRIVNING

ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ADAPTIVE COMPUTING ENTERPRISES, INC. CORPORATION, DESS DOTTERBOLAG ELLER AMERIKANSKA REGERINGEN ELLER NÅGON TILLHÖRANDE MYNDIGHET HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR 
(INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Denna licens styrs av Utahs lagar, utan referens till dess val av lagstiftade 
regler.

Fotnot 1: TORQUE utvecklades från den tidigare versionen v2.3 av OpenPBS. TORQUE har utvecklats vidare från OpenPBS v2.3. OpenPBS v2.3-licensen och OpenPBS-programmet ingår i den här utgåvan.

Användare av TORQUE bör följa villkoren för både TORQUE-licensen och OpenPBS-licensen.

23.      Libjpeg: libjpeg är copyright © 1991–1998, Thomas G. Lane och är delvis baserat på Independent JPEG Group.

24.      Curl: curl är copyright © 1996–2016, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. Med ensamrätt. Curl används förbehållet följande villkor:

Härmed ges tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera detta program, förutsatt att ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd inkluderas i alla exemplar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG AV TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

Förutom i den mån som inbegrips av detta meddelande ska upphovsmakarnas namn inte användas i reklamsyfte eller för att på annat sätt marknadsföra försäljning, användning eller annan hantering av detta program, utan skriftligt godkännande från copyrightinnehavaren.

25.      libwebsockets: flera av apparna som erbjuds är baserade på arbete gjort av projektet libwebsockets (http://libwebsockets.org).

26.      ssl: ssl används förbehållet följande villkor:

OpenSSL Toolkit ligger under dubbel licens, vilket innebär att den styrs av villkoren för både OpenSSL License och den ursprungliga SSLeay-licensen.  Se nedan för de faktiska licenstexterna. 

OpenSSL License 

Copyright © 1998–2016 The OpenSSL Project.  Med ensamrätt. 

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Allt annonsmaterial som nämner programmets funktioner eller användning av detta program måste innehålla följande redogörelse: "Denna produkt innehåller programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan skriftligt medgivande. Kontakta openssl-core@openssl.org för skriftligt medgivande.
 5. Produkter härledda från denna programvara får inte kallas "OpenSSL" och inte heller inkludera "OpenSSL" i produktnamnet utan skriftligt medgivande från OpenSSL Project.
 6. All form av omdistribution måste innehålla följande redogörelse: "Denna produkt innehåller programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

 DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSMAKAREN I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT

ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OpenSSL PROJECT ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. 

===============================================================

Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com).  Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Ursprungliga SSLeay-licensen 

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). Med ensamrätt.

Detta paket är en SSL-implementering skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementeringen skrevs för att överensstämma med Netscapes SSL.

Biblioteket får användas fritt både kommersiellt och icke-kommersiellt, så länge följande villkor efterlevs:  Följande villkor gäller all kod i denna utgåva, alltså inte bara SSL-koden utan även kod som RC4, RSA, lhash, DES, och så vidare.  SSL-dokumentation som medföljer denna utgåva täcks av samma copyrightvillkor förutom att innehavaren är Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright tillhör fortsatt Eric Young, och därmed får inga copyrightmeddelanden i koden tas bort.
Om detta paket används i en produkt, ska Eric Young uppmärksammas som upphovsmakare till de delar av biblioteket som används.
Detta kan ske i form av ett textmeddelande när programmet startar eller i dokumentation (online eller i text) som medföljer paketet. 

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Omdistribution av källkoden måste bevara copyrightmeddelandet, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Allt annonsmaterial som nämner programmets funktioner eller användning av detta program måste innehålla följande redogörelse: "Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
  Ordet "kryptografisk" kan utelämnas om rutinerna som används inte har med kryptografi att göra.
 4. Om du inkluderar någon Windows-specifik kod (eller något därav härlett verk) från appkatalogen (appkoden) måste du inkludera följande redogörelse: 
  "Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV ERIC YOUNG I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Licensen och distributionsvillkoren för offentligt tillgängliga versioner, inklusive härledda versioner, av den här koden kan inte ändras. Den här koden kan alltså inte bara kopieras och sättas under någon annan distributionslicens (inklusive GNU Public License).

27.      cocos2d-x-js: cocos2d-x-js används förbehållet följande:

cocos2d-x-js http://www.cocos2d-x.org
Copyright © 2010–2011 – cocos2d-x community (se varje fil för respektive copyrightinnehavare)

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

28.      Kazmath: Kazmath är copyright © 2008, Luke Benstead. Med ensamrätt. Kazmath används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, AVSÄGS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

29.      Libtiff: libtiff är copyright © 1988–1997 Sam Leffler och copyright © 1991–1997 Silicon Graphics, Inc. och används förbehållet följande villkor:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja detta program och tillhörande dokumentation för vilket syfte som helst, förutsatt att (i) ovanstående copyrightmeddelanden och detta tillstånd inkluderas i alla exemplar av programmet samt tillhörande dokumentation och att (ii) namnen Sam Leffler och Silicon Graphics inte får användas i någon marknadsföring eller publicitet relaterad till programmet utan särskilt skriftligt medgivande från Sam Leffler och Silicon Graphics.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SAM LEFFLER ELLER SILICON GRAPHICS HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR AV NÅGOT SLAG; EJ HELLER FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER SOM UPPSTÅR UTIFRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMETS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA, OAVSETT GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET OCH HURUVIDA MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR EVENTUELLA SKADOR.

30.      Unicode: unicode är copyright 2001–2004 Unicode, Inc. och används förbehållet följande villkor:

Ansvarsfriskrivning: Källkoden tillhandahålls i befintligt skick av Unicode, Inc. Inga anspråk görs rörande dess lämplighet för något särskilt syfte. Inga som helst explicita eller implicita garantier gäller. Mottagaren förbinder sig att själv avgöra tillämpligheten av den tillhandahållna informationen. Om denna fil har köpts på magnetiska eller optiska media från Unicode, Inc., kommer kompensation vid eventuella anspråk att vara begränsad till ersättning av defekta media inom 90 dagar efter köp.

Begränsningar till rätten att omdistribuera denna kod: Unicode, Inc. ger härmed rätt att fritt använda informationen som tillhandahålls i denna fil för att skapa produkter med stöd för Unicode Standard, och att skapa exemplar av denna fil i vilken form som helst för intern eller extern distribution, så länge detta meddelande inkluderas.

31.      libmagic: libmagic är copyright © Ian F. Darwin 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995. Program skrivet av Ian F. Darwin och andra; underhållet 1994 – Christos Zoulas. Libmagic används förbehållet följande villkor:

Programmet är inte förbehållet något av USA:s handelsdepartements
exportvillkor, och får exporteras till vilket land som helst.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande och hela tillståndsmeddelandet, inklusive garantifriskrivningen bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Upphovsmakarens namn får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS HÄRMED FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKAREN HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INTE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

32.      libuuid: libuuid är copyright © 1996, 1997 Theodore Ts'o och används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande och hela tillståndsmeddelandet, inklusive garantifriskrivningen bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Upphovsmakarens namn får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS HÄRMED FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKAREN HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INTE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

33.      SSL och Crypto: SSL och crypto används förbehållet följande:

ANGÅENDE LICENS

OpenSSL Toolkit ligger under dubbel licens, vilket innebär att den styrs av villkoren för både OpenSSL License och den ursprungliga SSLeay-licensen. Se nedan för de faktiska licenstexterna. Båda licenserna är faktiskt BSD-artade open source-licenser. Kontakta openssl-core@openssl.org vid eventuella OpenSSL-relaterade licensproblem.

OpenSSL License
===============================================================
Copyright © 1998–2016 The OpenSSL Project. Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Allt annonsmaterial som nämner programmets funktioner eller användning av detta program måste innehålla följande redogörelse: "Denna produkt innehåller programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan skriftligt medgivande. Kontakta openssl-core@openssl.org för skriftligt medgivande.
 5. Produkter härledda från denna programvara får inte kallas "OpenSSL" och inte heller inkludera "OpenSSL" i produktnamnet utan skriftligt medgivande från OpenSSL Project.
 6. All form av omdistribution måste innehålla följande redogörelse:
  "Denna produkt innehåller programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV THE OpenSSL PROJECT I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OpenSSL PROJECT ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
===============================================================
Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com). 
Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Ursprungliga SSLeay-licensen
-----------------------

Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Med ensamrätt.

Detta paket är en SSL-implementering skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com). Implementeringen skrevs för att överensstämma med Netscapes SSL.

Biblioteket får användas fritt både kommersiellt och icke-kommersiellt, så länge följande villkor efterlevs: Följande villkor gäller all kod i denna utgåva, alltså inte bara SSL-koden utan även kod som RC4, RSA, lhash, DES, och så vidare. SSL-dokumentation som medföljer denna utgåva täcks av samma copyrightvillkor förutom att innehavaren är Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright tillhör fortsatt Eric Young, och därmed får inga copyrightmeddelanden i koden tas bort.
Om detta paket används i en produkt, ska Eric Young uppmärksammas
som upphovsmakare till de delar av biblioteket som används.
Detta kan ske i form av ett textmeddelande när programmet startar eller
i dokumentation (online eller i text) som medföljer paketet.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Omdistribution av källkoden måste bevara copyrightmeddelandet, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Allt annonsmaterial som nämner programmets funktioner eller användning av detta program måste innehålla följande redogörelse:
  "Denna produkt innehåller kryptografisk programvara skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
  Ordet "kryptografisk" kan utelämnas om rutinerna som används inte har med kryptografi att göra.
 4. Om du inkluderar någon Windows-specifik kod (eller något därav härlett verk) från appkatalogen (appkoden) måste du inkludera följande redogörelse:
  "Denna produkt innehåller programvara skriven av Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV ERIC YOUNG I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Licensen och distributionsvillkoren för offentligt tillgängliga versioner, inklusive härledda versioner, av den här koden kan inte ändras. Den här koden kan alltså inte bara kopieras och sättas under någon annan distributionslicens (inklusive GNU Public License).

34.      Flexunittasks: flexuinittasks är copyright © 2003 The Werken Company. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning av detta program och tillhörande dokumentation, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Omdistribution av källkoden måste bevara meddelanden och redogörelser rörande copyright. Omdistribution måste även innehålla en kopia av detta dokument.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 3. Namnet "jaxen" får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan skriftligt medgivande från The Werken Company. Kontakta bob@werken.com för skriftligt medgivande.
 4. Produkter härledda från denna programvara får inte kallas "jaxen" och inte heller inkludera "jaxen" i produktnamnet utan skriftligt medgivande från The Werken Company. "jaxen" är ett registrerat varumärke som tillhör The Werken Company.
 5. Använder programvara från The Werken Company. (http://jaxen.werken.com/).

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV THE WERKEN COMPANY OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA THE WERKEN COMPANY ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

35.      As3crypto: as3crypto är copyright © 2007 Henri Torgemane. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande:

BigInteger, RSA, Random och ARC4 är härledda verk utgående från jsbn library
(http://www-cs-students.stanford.edu/~tjw/jsbn/)

Jsbn library är copyright © 2003–2005 Tom Wu (tjw@cs.Stanford.EDU)

MD5, SHA1 och SHA256 är härledda verk (http://pajhome.org.uk/crypt/md5/)
De är copyright © 1998–2002 Paul Johnston och bidragande utvecklare (paj@pajhome.org.uk)

SHA256 är ett härlett verk utgående från jsSHA2 (http://anmar.eu.org/projects/jssha2/)
jsSHA2 är copyright © 2003–2004 Angel Marin (anmar@gmx.net)

AESKey är ett härlett verk utgående från aestable.c (http://www.geocities.com/malbrain/aestable_c.html) aestable.c är copyright © Karl Malbrain (malbrain@yahoo.com)

BlowFishKey, DESKey och TripeDESKey är härledda verk utgående från Bouncy Castle Crypto Package (http://www.bouncycastle.org). De är copyright © 2000–2004 The Legion Of The Bouncy Castle

Base64 är copyright © 2006 Steve Webster (http://dynamicflash.com/goodies/base64)

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, 
tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

Varken upphovsmakarens namn eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA TOM WU HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR AV NÅGOT SLAG; EJ HELLER FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER SOM UPPSTÅR UTIFRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMETS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA, OAVSETT GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET ELLER HURUVIDA MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Skicka alla frågor rörande den här licensen till: Henri Torgemane henri_torgemane@yahoo.com

Vidare omfattas MD5-algoritmen av följande redogörelse:

Copyright © 1991–1992, RSA Data Security, Inc. Skapat 1991. Med ensamrätt.

Licens att kopiera och använda detta program ges under förutsättning att det identifieras som "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i allt material som nämner eller refererar till detta program eller denna funktion.

Licens ges även att skapa och använda härledda verk under förutsättning att sådana verk identifieras som "derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" i allt material som nämner eller refererar till detta program eller denna funktion.

RSA Data Security, Inc. gör inga anspråk rörande programmets säljbarhet eller lämplighet för något särskilt syfte. Programmet tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst explicit eller implicit garanti.

Dessa redogörelser måste bevaras i eventuella kopior av denna dokumentation och/eller programvara.

36.      Robotlegs: robotlegs är copyright © 2009–2013 de ursprungliga upphovsmakarna

37.      PopCap och SexyKanji: PopCap och Sexy Kanji är copyright © 2005–2010 PopCap Games. Med ensamrätt. Används förbehållet följande villkor:

PopCap Games Framework License
Version 1.0 - version 1.33
Copyright © 2005–2010 PopCap Games. Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Omdistribution av källkoden eller härledda bibliotek, oavsett källform eller binärform, måste innehålla en fullständig kopia av PopCap Games Framework License.
 2. All användardokumentation som medföljer verk innehållande någon del av PopCap Games Framework måste innehålla följande redogörelse:
  "Denna produkt innehåller delar av PopCap Games Framework (http://developer.popcap.com/)."
  Alternativt kan denna redogörelse visas i själva programmet på samma ställe som andra tredje parter uppmärksammas.
 3. Namnen "PopCap" och "PopCap Games" får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan skriftligt medgivande. Kontakta bizdev@popcap.com för skriftligt medgivande.
 4. Produkter härledda från denna programvara får inte kallas "PopCap" och inte heller inkludera "PopCap" i produktnamnet utan skriftligt medgivande från PopCap Games.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÅNG OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA POPCAP GAMES HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGT FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Andra licenser
PopCap Games Framework tillhandahåller gränssnitt för vissa tredjepartsbibliotek, men licens till dessa bibliotek tilldelas inte automatiskt genom att du använder PopCap Games Framework. Nedan finns information om bibliotek som kräver explicit licensiering för att få användas i en produkt som du själv lanserar.

38.      libunibreak: libunibreak används förbehållet följande:

Copyright © 2008–2015 Wu Yongwei <wuyongwei snabel gmail punkt com>
Copyright © 2012–2015 Tom Hacohen <tom snabel stosb punkt com>
Copyright © 2013 Petr Filipsky <philodej snabel gmail punkt com>

Detta program tillhandahålls i befintligt skick, utan någon explicit eller implicit garanti. Under inga omständigheter ska upphovsmakaren hållas ansvarsskyldig för eventuella skador som uppstår ur användning av programmet.

Tillstånd ges till vem som helst att använda detta program i valfritt syfte, inklusive kommersiell tillämpning, och att ändra det samt omdistribuera det fritt, förbehållet följande restriktioner:

 1. Du får inte ljuga om programmets ursprung; du får inte hävda att du skrev det ursprungliga programmet. Om du använder det här programmet i en produkt är det uppskattat, men inte obligatoriskt, att uppmärksamma detta i produktens dokumentation.
 2. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana, och får inte framställas vara den ursprungliga versionen.
 3. Detta meddelande får inte tas bort eller ändras i någon källdistribution.

Kaliforniens lagar, med undantag för dess regler rörande motstridiga lagar, styr denna licens och din användning av den licensierade appen. Din användning av den licensierade appen kan även vara förbehållen andra lokala, delstatliga, nationella eller internationella lagar.

39.      libvpx: libvpx är copyright © 2010 upphovsmakarna till The WebM Project. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 • Varken "Google Inc.", "the WebM Project" eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

40.      utf8cpp: utf8cpp är copyright 2006 Nemanja Trifunovic. Det används förbehållet följande villkor:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vilken person eller organisation som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentation som omfattas av denna licens ("programmet"), att använda, reproducera, visa, distribuera, verkställa och överföra programmet, skapa härledda verk utifrån programmet, samt tillstånd till tredje parter som ges tillgång till programmet att göra allt ovanstående, förbehållet följande villkor:

Copyrightmeddelandena i programmet och hela denna redogörelse, inklusive ovanstående tilldelning av licens, denna specifika restriktion samt nedanstående ansvarsfriskrivning, måste inkluderas i alla partiella eller fullständiga exemplar av programmet och alla utifrån programmet härledda verk, så länge inte dessa exemplar eller härledda verk endast existerar i form av maskinexekverbar objektkod skapad av en källspråksbehandlare.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE, ÄGANDERÄTT SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVARNA ELLER DISTRIBUTÖRER AV PROGRAMMET HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

41.      SBJson: SBJson är copyright © 2007–2015 Stig Brautset.  Med ensamrätt. Det används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 • Varken upphovsmakarens namn eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

42.      Starling: Starling är copyright 2011–2016 Gamua GmbH. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande villkor:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV GAMUA I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA GAMUA ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

De åsikter och slutsatser som förekommer i programmet och tillhörande dokumentation tillhör upphovsmakarna och ska inte uppfattas företräda någon explicit eller implicit policy härrörande från Gamua.

43.      Spine cocos2dx runtime och spine-c runtime: Spine cocos2dx runtime och Spine-c runtime används förbehållet följande villkor:

Spine Runtimes Software License v2.5

Copyright © 2013–2016, Esoteric Software. Med ensamrätt.

Du tilldelas en evig, icke-exklusiv, icke-licensierbar och icke-överförbar licens att använda, installera, verkställa och hantera Spine Runtimes-programmet och härledda verk endast för eget eller internt bruk. Utan skriftligt medgivande från Esoteric Software (se sektion 2 av Spine Software License Agreement), får du inte (a) modifiera, översätta, anpassa eller utveckla nya appar med hjälp av Spine Runtimes eller på annat sätt skapa härledda verk eller förbättringar av Spine Runtimes eller (b) ta bort, radera, ändra eller dölja några varumärken eller någon copyrightskyddad, varumärkesskyddad eller patenterad egendom, eller någon annan intellektuell egendom eller tillhörande meddelanden rörande äganderätt på eller i programmet, inklusive eventuella kopior av programmet. Vid omdistribution i binärform eller källform måste denna licens och dessa villkor inkluderas.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV ESOTERIC SOFTWARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ESOTERIC SOFTWARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGT FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

44.      as3-signals-v0.8.swc: as3-signals-v0.8.swc är copyright © 2012 Jeremy Ruppel. Det används förbehållet följande villkor:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

45.      NativeUtilsAS.swc: NativeUtilsAS.swc är copyright © 2011–2012 Julius Oklamcak. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande villkor:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

46.      deviceinfoutil.swc: deviceinfoutil.swc är copyright © 2012 Todsaporn Banjerdkit. Med ensamrätt. Det används förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

47.      as3corelib.swc: as3corelib.swc används förbehållet följande: 

Ett ActionScript 3 Library som innehåller ett antal klasser och verktyg för att arbeta med ActionScript? 3. Bland dessa ingår klasser för MD5- och SHA 1-hashning, bildomkodare och JSON serialization, samt allmänna API:er för teckensträngar, siffror och datum.

Koden finns offentliggjord under BSD-licens: http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php

Copyright © 2008, Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 • Varken namnet Adobe Systems Incorporated eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

48.      FZipLibrary.as: FZipLibrary.as är copyright © 2006 Claus Wahlers och Max Herkender och används med tillstånd av Claus Wahlers och Max Herkender.

49.      Protobuf-net: Protobuf-net används förbehållet följande:

Denna .NET-implementering är copyright 2008 Marc Gravell. 

Den är licensierad under Apache 2.0-licensen ("licensen"); filen får därför endast användas i enlighet med licensen.

Licensen kan laddas ned här på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Om inget annat krävs enligt gällande rätt eller skriftlig överenskommelse, tillhandahålls programvara distribuerad under denna licens I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER VILLKOR, varken explicita eller implicita. Se licensen för de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar under licensen.

50.      fmt: fmt är copyright © 2012–2016, Victor Zverovich. Med ensamrätt. fmt används förbehållet följande:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

51.      NSData+Base64: NSData+Base64 är skapat av Matt Gallagher och är copyright © 2009, Matt Gallagher. Med ensamrätt.

52.      ODIN: ODIN är copyright 2011 ODIN Working Group. Med ensamrätt. Odin används förbehållet följande: 

Det är licensierat under Apache 2.0-licensen ("licensen"); filen får därför endast användas i enlighet med licensen. 

Licensen kan laddas ned här på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

Om inget annat krävs enligt gällande rätt eller skriftlig överenskommelse, tillhandahålls programvara distribuerad under denna licens I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER ELLER VILLKOR, varken explicita eller implicita. Se licensen för de specifika formuleringar som styr tillstånd och begränsningar under licensen.

53.      libwebm och webp: libwebm och webp är copyright © 2010, Google Inc. Alla rättigheter reserverade. webp används med förbehåll för följande:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

   * Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
   * Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen. 
   * Varken namnet Google eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

54.      Spine Runtimes: Spine Runtimes används förbehållet följande: 
Spine Runtimes Software License v2.5 

Copyright © 2013–2016, Esoteric Software

Med ensamrätt.

Du tilldelas en evig, icke-exklusiv, icke-licensierbar och icke-överförbar licens att använda, installera, verkställa och hantera Spine Runtimes-programmet och härledda verk endast för eget eller internt bruk. Utan skriftligt medgivande från Esoteric Software (se avsnitt 2 av Spine Software License Agreement), får du inte (a) modifiera, översätta, anpassa eller utveckla nya appar med hjälp av Spine Runtimes eller på annat sätt skapa härledda verk eller förbättringar av Spine Runtimes eller (b) ta bort, radera, ändra eller dölja några varumärken eller någon copyrightskyddad, varumärkesskyddad eller patenterad egendom, eller någon annan intellektuell egendom eller tillhörande meddelanden rörande äganderätt på eller i programmet, inklusive eventuella kopior av programmet. Vid omdistribution i binärform eller källform måste denna licens och dessa villkor inkluderas.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV ESOTERIC SOFTWARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ESOTERIC SOFTWARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGT FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

55.      zxing-core: zxing-core används förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Vid användning av zxing-core används även jai-imageio, som i sin tur används förbehållet följande:

Copyright © 2005 Sun Microsystems, Inc.
Copyright © 2010–2014 University of Manchester
Copyright © 2010–2015 Stian Soiland-Reyes
Copyright © 2015 Peter Hull 

Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

Varken namnet Sun Microsystems, Inc. eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

Programmet tillhandahålls i befintligt skick utan någon som helst garanti. ALLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA VILLKOR, ANSPRÅK OCH GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELLA IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG, AVSÄGES HÄRMED. SUN MICROSYSTEMS, INC. ("SUN") OCH DESS LICENSGIVARE SKA INTE VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR NÅGRA SKADOR SOM DRABBAR LICENSTAGARE TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING, MODIFIKATION ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PROGRAM ELLER HÄRLEDDA VERK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA SUN ELLER DESS LICENSGIVARE VARA ANSVARSSKYLDIGA FÖR FÖRLORADE INKOMSTER, VINSTER ELLER DATA, STRAFFSKADOR ELLER DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖLJDRIKTIGA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR SOM UPPSTÅR NÄR PROGRAMMET ANVÄNDS ELLER INTE KAN ANVÄNDAS, OAVSETT ORSAK, GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, ELLER OM SUN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Du uppmärksammar att detta program inte är utformat eller avsett för användning vid utformning, byggnation, drift eller underhåll av någon kärnanläggning.

56.      Libxal: libxal är copyright © 2010, Kresimir Spes [kreso@cateia.com] Med ensamrätt.  Libxal används förbehållet BSD3-licensen enligt följande:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 • Varken namnet på <organisationen> eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA <COPYRIGHTINNEHAVAREN> HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

57.      Angle: Angle är copyright 2018 upphovsmakarna till The ANGLE Project. Med ensamrätt.  Angle används förbehållet följande:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 • Varken "TransGaming Inc.", "Google Inc.", "3DLabs Inc. Ltd." eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Följande används även som del av Angle-biblioteket och används i anknytning till det:

      A.      EGL och GLES: EGL och GLES är copyright © 2013–2015 The Khronos Group Inc. och båda används förbehållet följande: 

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och/eller tillhörande dokumentationsfiler ("materialet"), att hantera materialet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av materialet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till materialet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

 • Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av materialet.

MATERIALET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL MATERIALET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV MATERIALET.

      B.      SytemInfo.cpp: SystemInfo.cpp är copyright © 2009 Apple Inc. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV APPLE INC. I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE.  UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA APPLE INC. ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

      C.      Trace Event: Trace Event är copyright © 2002–2013 upphovsmakarna till The ANGLE Project. Med ensamrätt. Trace Event används förbehållet följande:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 • Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 • Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.
 • Varken "TransGaming Inc.", "Google Inc.", "3DLabs Inc. Ltd." eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

58.      libXNVCtrl: libXNVCtrl är copyright © 2010 NVIDIA, Corporation och används förbehållet följande:

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:
 Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd (inklusive nästa paragraf) ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

59.      ArrayBoundsClamper: ArrayBoundsClamper är copyright © 2012 Apple Inc. Med ensamrätt. Det används förbehållet följande:

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

 1. Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.
 2. Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV APPLE INC. I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA APPLE INC. ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER - TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

60.      GLEW: GLEW används förbehållet följande:

The OpenGL Extension Wrangler Library

Copyright © 2002–2007, Milan Ikits <milan ikits[]ieee org>
Copyright © 2002–2007, Marcelo E. Magallon <mmagallo[]debian org>
Copyright © 2002, Lev Povalahev.
Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.

* Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

* Upphovsmakarens namn får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER - TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

Mesa 3-D graphics library
Version: 7.0

Copyright © 1999-2007 Brian Paul Med ensamrätt.

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och tillhörande dokumentationsfiler ("programmet"), att hantera programmet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av programmet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till programmet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av programmet.

PROGRAMMET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA BRIAN PAUL HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMMET.

Copyright © 2007 The Khronos Group Inc.

Härmed ges, utan någon kostnad, tillstånd till vem som än använder ett exemplar av detta program och/eller tillhörande dokumentationsfiler ("materialet"), att hantera materialet utan restriktioner, inklusive och utan begränsning rätten att använda, kopiera, slå samman, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av materialet, samt tillstånd till personer som ges tillgång till materialet att göra ovanstående, förbehållet följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd ska inkluderas i alla exemplar eller omfattande delar av materialet.

MATERIALET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARKEN EXPLICIT ELLER IMPLICIT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE SAMT ICKE-INTRÅNG. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMAKARNA ELLER COPYRIGHTINNEHAVARNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADESTÅND ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG I DOMSTOLSPROCESS, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER PÅ ANNAT SÄTT SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL MATERIALET, OCH EJ HELLER VID ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV MATERIALET.

61.      Bolts-ObjC: Bolts-ObjC är copyright © 2013-present, Facebook, Inc. Med ensamrätt.

Omdistribution och användning i källform och binärform, med eller utan modifikation, tillåts förutsatt att följande villkor uppfylls:

* Vid omdistribution av källkoden måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning bevaras.

* Vid omdistribution i binärform måste ovanstående copyrightmeddelande, dessa villkor och nedanstående ansvarsfriskrivning inkluderas i den tillhörande dokumentationen och/eller i andra material som tillhandahålls i samband med distributionen.

* Varken namnet Facebook eller namn på bidragande utvecklare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter härledda från detta program utan särskilt skriftligt medgivande.

DETTA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHTINNEHAVARNA OCH BIDRAGANDE UTVECKLARE I BEFINTLIGT SKICK OCH ALLT ANSVAR AVSÄGS FÖR EVENTUELLA EXPLICITA ELLER IMPLICITA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN ELLER BIDRAGANDE UTVECKLARE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FRAMSTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER - TJÄNSTER; VERKSAMHETSAVBROTT ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER), OAVSETT ORSAK OCH GÄLLANDE REGELVERK RÖRANDE ANSVARSSKYLDIGHET, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT (INKLUSIVE FÖRSUMMELSE ELLER PÅ ANNAT SÄTT) SOM PÅ NÅGOT SÄTT UPPSTÅR UR ANVÄNDNINGEN AV DETTA PROGRAM, OAVSETT OM MAN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

62.      FabricFramework: FabricFramework används förbehållet villkoren i Apache 2.0-licensen, som finns att ladda ned här: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

63.      JPEG-8d: JPEG-8d är copyright © 1991-2012, Thomas G. Lane, Guido Vollbeding. Med ensamrätt. Produkter som använder den här programvaran är delvis baserade på verk av Independent JPEG Group.

64.      HarfBuzz: HarfBuzz används förbehållet följande:

Copyright © 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Google, Inc.
Copyright © 2019 Facebook, Inc.
Copyright © 2012 Mozilla Foundation
Copyright © 2011 Codethink Limited
Copyright © 2008, 2010 Nokia Corporation och/eller dess dotterbolag
Copyright © 2009 Keith Stribley
Copyright © 2009 Martin Hosken och SIL International
Copyright © 2007 Chris Wilson
Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
Copyright © 2005 David Turner
Copyright © 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Red Hat, Inc.
Copyright © 1998–2004 David Turner och Werner Lemberg

Se de individuella filerna i paketet för fullständig copyrightinformation.

Härmed ges tillstånd, utan skriftligt godkännande och utan licens eller royaltyavgifter, att använda, kopiera, modifiera och distribuera detta program och dess dokumentation, förutsatt att ovanstående copyrightmeddelande och följande två stycken inkluderas i alla exemplar av programvaran.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA COPYRIGHTINNEHAVAREN HÅLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR SOM UPPSTÅR NÄR PROGRAMVARAN ELLER DESS DOKUMENTATION ANVÄNDS, OAVSETT OM COPYRIGHTINNEHAVAREN INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

COPYRIGHTINNEHAVAREN AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. FÖLJANDE PROGRAMVARA TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, OCH COPYRIGHTINNEHAVAREN HAR INGEN SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA UNDERHÅLL, STÖD, UPPDATERINGAR, FÖRBÄTTRINGAR ELLER MODIFIKATIONER.

65.      hb-ucdn: hb-ucdn är copyright © 2012 Grigori Goronzy greg@kinoho.net och används förbehållet följande:

Härmed ges tillstånd att använda, kopiera, modifiera och/eller distribuera detta program, förutsatt att ovanstående copyrightmeddelande och detta tillstånd inkluderas i alla exemplar av programmet.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH UPPHOVSMAKAREN AVSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR GARANTIER, INKLUSIVE IMPLICITA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSMANNEN HÅLLAS ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SÄRSKILDA, DIREKTA, INDIREKTA ELLER FÖLJDRIKTIGA SKADOR; EJ HELLER FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLORADE DATA ELLER VINSTER SOM UPPSTÅR UTIFRÅN ELLER I ANSLUTNING TILL PROGRAMMETS ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA, VARE SIG GENOM KONTRAKT, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER SKADESTÅNDSRÄTT.

66.      CSS Browser Selector är skapat av Rafael Lima och används förbehållet licensen CC BY 2.5, som finns att ladda ned här: https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/. CSS Browser Selector finns att ladda ned här: https://github.com/rafaelp/css_browser_selector.

67.      pthreads-win32: pthreads-win32 är tillgängligt på följande webbplats:

https://www.sourceware.org/pthreads-win32/

och används förbehållet följande:

Denna fil är upphovsrättsskyddad
------------------------

Denna fil omfattas av följande upphovsrätt:

Copyright © 2001, 2006 Ross P. Johnson
Med ensamrätt.

Alla har rätt att kopiera och distribuera exakta kopior av detta licensavtal, men det är inte tillåtet att ändra det.

Pthreads-win32 omfattas av GNU Lesser General Public License
------------------------------------------------------------------

Pthreads-win32 är öppen programvara; du kan distribuera den och/eller modifiera den i enlighet med villkoren i GNU Lesser General Public License såsom publicerad av Free Software Foundation version 2.1 av licensen.

Pthreads-win32 är flera binära bibliotek, flera moduler, associerade idl-filer och skriptspråk för kontroll av kompilering och installation.

Pthreads-win32 distribueras med förhoppningen att vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI, till och med utan underförstådd garanti av SÄLJBARHET eller FUNKTIONALITET FÖR VISST ÄNDAMÅL. Se GNU Lesser General Public License för utförligare uppgifter.

En kopia av GNU Lesser General Public License distribueras tillsammans med pthreads-win32 under filnamnet:

COPYING.LIB

Du ska ha erhållit en kopia av version 2.1 av GNU Lesser General Public License tillsammans med pthreads-win32, om så inte är fallet bör du skriva till:

Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place
Suite 330
Boston, MA 02111-1307
USA

Kontaktadresserna för pthreads-win32 är följande:

Webben: http://sources.redhat.com/pthreads-win32
E-post: Ross Johnson
Använd följande: förnamn.efternamn@homemail.com.au


Upphovsrätt och undantagsfiler för Pthreads-win32
---------------------------------------------

Förutom de filer som anges nedan omfattas Pthreads-win32 av följande upphovsrätt enligt GNU Lesser General Public License:

Pthreads-win32 ‒ POSIX Threads Library for Win32
Copyright © 1998 John E. Bossom
Copyright © 1999, 2006 bidragande utvecklare för Pthreads-win32

Den aktuella listan över bidragande utvecklare finns i filen CONTRIBUTORS som ingår i källkodsdistributionen. Den aktuella listan över BIDRAGANDE UTVECKLARE kan också ses på följande webbadress: http://sources.redhat.com/pthreads-win32/contributors.html

E-post för kontakt: Ross Johnson
Använd följande: förnamn.efternamn@homemail.com.au

Dessa filer omfattas inte av någon av de upphovsrätter som anges ovan:

COPYING
COPYING.LIB
tests/rwlock7.c

Filen COPYING distribueras med upphovsrätten som anges överst i denna fil. Lägg väl märke till att du kan distribuera exakta kopior av denna fil men inte modifiera den.

Filen COPYING.LIB, som innehåller en kopia av version 2.1 av GNU Lesser General Public License, är upphovsrättsskyddad av Free Software Foundation, Inc. Observera att Free Software Foundation, Inc INTE har upphovsrätt över Pthreads-win32, utan enbart över den COPYING.LIB som medföljer pthreads-win32.

Filen tests/rwlock7.c är härledd från kod som skrivits av Dave Butenhof för dennes bok ’Programming with POSIX(R) Threads’. Den ursprungliga koden erhölls genom gratis nedladdning från hans webbplats http://home.earthlink.net/~anneart/family/Threads/source.html och innehöll inget meddelande om upphovsrätt eller upphovsman. Den antas kunna distribueras fritt.

I alla dessa fall får man använda och distribuera undantagsfilerna fritt. Och eftersom man fritt får distribuera filerna som omfattas av LGPL kan hela källkoden till
pthreads-win32 användas och distribueras fritt.


Allmän information om copyleft och licens
---------------------------------

För allmän information om copyleft se:

http://www.gnu.org/copyleft/

För information om GNU Lesser General Public License se:

http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
http://www.gnu.org/copyleft/lesser.txt

Varför pthreads-win32 inte använde GNU General Public License
-------------------------------------------------------------

Målet med projektet pthreads-win32 har varit att tillhandahålla en gedigen och komplett implementering av POSIX threads API för Microsoft Windows inom de begränsningar som kommer av att det är ett fristående bibliotek och inte länkat direkt till andra POSIX-kompatibla bibliotek. Till exempel saknas en del funktioner, som t.ex. de som baseras på POSIX-signaler.

Pthreads-win32 är ett bibliotek som är tillgängligt i flera olika versioner beroende på stödda kompilatorer, och kan användas som en dynamiskt länkad modul eller en statiskt länkad uppsättning binära moduler. Det är inte en självständig applikation.

Avsikten är att pthreads-win32 ska gå att använda med kommersiell mjukvara som inte omfattas av vare sig GPL eller LGPL. Många utvecklare har bidragit till kodbasen för pthreads-win32, många av dem har gjort det på grund av att de har använt biblioteket i kommersiella eller företagsspecifika mjukvaruprojekt.

Genom att släppa pthreads-win32 under LGPL försäkrar man sig om att biblioteket kommer att användas av många, samtidigt som man försäkrar sig om att avbuggningar och förbättringar i koden till pthreads-win32 kommer tillbaka och är till nytta för ala nuvarande och kommande användare av biblioteket.

Även om pthreads-win32 gör det möjligt för applikationer att använda POSIX threads för att porta till Win32-plattformar, så är projektets vidare målsättning att uppmuntra användningen av öppna standarder, och i synnerhet att göra det en smula enklare för utvecklarna som skriva Win32-applikationer att överväga en utvidgning av den potentiella marknaden för sina produkter.

GNU Lesser Public License lyder som följer:

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, februari 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Alla har rätt att kopiera och distribuera exakta kopior av detta licensavtal, men det är inte tillåtet att ändra det.

[Detta är den ursprungligen släppta versionen av Lesser GPL. Den räknas också som efterföljare till GNU Library Public License version 2, därav beteckningen version nummer 2.1.]

Ingress

Licenserna till programvara är oftast utformade för att du inte ska ha friheten att dela och ändra den. Till skillnad mot detta är GNU General Public License avsedd att garantera din rätt att dela och ändra fri programvara ‒ för att se till att programvaran är fri för alla som använder den.

Denna licens, Lesser General Public License, tillämpas på vissa specifikt avsedda programvarupaket ‒ huvudsakligen bibliotek ‒ från Free Software Foundation och andra upphovsmän som beslutar sig för att använda den. Även du kan använda den, men vi rekommenderar att du först noggrant överväger huruvida denna licens eller den vanliga General Public License är den bästa strategin i varje enskilt fall, utgående från förklaringarna nedan.

När vi talar om fri programvara avser vi friheten att använda den, inte priset. Vår General Public License är utformad så att du ska ha friheten att distribuera kopior av fri programvara (och ta betalt för denna tjänst om du önskar), att du erhåller källkod eller kan få den om du vill ha den, att du kan ändra programvaran och använda delar av den i nya fria program och att du är informerad om att du kan göra allt detta.

För att skydda dina rättigheter behöver vi införa regleringar som förbjuder distributörer att neka dig dessa rättigheter eller be dig att avsäga dig dessa rättigheter. Dessa regleringar innebär visst ansvar för dig om du distribuerar kopior av biblioteket eller modifierar det.

Om du till exempel distribuerar kopior av biblioteket gratis eller mot avgift måste du ge mottagaren alla de rättigheter som vi har gett till dig. Du måste se till att även de erhåller eller får tillgång till källkoden. Om du länkar annan kod med biblioteket måste du tillhandahålla fullständiga objektfiler till mottagaren, så att de kan länka om dem med biblioteket när de har gjort ändringar i biblioteket och återkompilerat det. Och du måste visa dessa villkor för dem så att de känner till sina rättigheter.

Vi skyddar dina rättigheter genom en tvåstegsmetod: (1) vi upphovsrättsskyddar biblioteket och (2) vi erbjuder dig denna licens som ger dig laglig rätt att kopiera, distribuera och/eller modifiera biblioteket.

För att skydda varje distributör vill vi göra det mycket tydligt att det inte föreligger någon garanti för det fria biblioteket. Och om biblioteket modifieras av någon annan och förs vidare ska mottagarna veta att de inte har fått originalversionen, så att den ursprungliga upphovsmannens rykte inte påverkas av problem som kan komma att skapas av andra.

Slutligen utgör patentering av programvara ett konstant hot för alla fria program. Vi vill försäkra oss om att inget företag ska kunna begränsa användarna av fria program genom att erhålla en begränsande licens från en patenthavare. Därför insisterar vi på att alla patentlicenser för bibliotekets versioner måste vara förenliga med den fulla användningsfrihet som fastställs i denna licens.

GNU-programvara, däribland en del bibliotek, omfattas vanligen av GNU General Public License. Denna licens, GNU Lesser General Public License, tillämpas på vissa avsedda bibliotek och skiljer sig från den vanliga General Public License. Vi använder denna licens för vissa bibliotek för att tillåta länkning av dessa bibliotek till icke-fria program.

När ett program länkas med ett bibliotek, vare sig statiskt eller genom ett delat bibliotek, är kombinationen av de båda i laglig bemärkelse ett kombinerat verk, en härledning av det ursprungliga biblioteket. Den vanliga General Public License tillåter därför sådan länkning endast om hela kombinationen motsvarar frihetskriterierna. Lesser General Public License tillåter mindre stränga kriterier för länkning av annan kod till biblioteket.

Vi kallar denna licens ”Lesser” General Public License [öa: ”Mindre licensen”] eftersom den i mindre utsträckning skyddar användarens frihet än den vanliga General Public License. Den ger också andra utvecklare av fri programvara mindre fördelar gentemot konkurrerande icke-fria program. Dessa nackdelar är orsaken till att vi använder den vanliga General Public License för många bibliotek. Den ”mindre” licensen ger dock fördelar i vissa specifika fall.

I sällsynta fall kan det t.ex. finnas behov av att få så omfattande användning som möjligt av ett visst bibliotek för att göra det till standard. För att åstadkomma detta måste man tillåta icke-fria program att använda biblioteket. Ett vanligare fall är när ett fritt bibliotek fyller samma funktion som allmänt använda icke-fria bibliotek. I det fallet uppnår man inte mycket av att begränsa det fria biblioteket endast till fri programvara, så då använder vi Lesser General Public License.

I andra fall gör tillstånd att använda ett specifikt bibliotek i icke-fria program att fler människor kan använda en stor mängd fri programvara. Till exempel gör tillståndet att använda biblioteket GNU C i icke-fria program att mycket fler människor kan använda både GNU:s operativsystem i sin helhet och dess variant, operativsystemet GNU/Linux.

Även om Lesser General Public License ger mindre skydd av användarens frihet garanterar den dock att användaren av ett program som är länkat till biblioteket har friheten och möjligheten att köra programmet med en modifierad version av biblioteket.

De exakta villkoren och bestämmelserna för kopiering, distribution och modifiering följer nedan. Var särskilt uppmärksam på skillnaden mellan ett ”verk som är baserat på biblioteket” och ett ”verk som använder biblioteket”. Det förra innehåller kod som är härledd från biblioteket, medan det senare måste vara kombinerat med biblioteket för att kunna köras.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR KOPIERING, DISTRIBUTION OCH
MODIFIERING

0. Detta licensavtal ska tillämpas på alla programbibliotek eller andra program som innehåller ett av upphovsrättsinnehavaren eller annan behörig part infört meddelande om att det får distribueras enligt villkoren för denna Lesser General License (även kallad ”denna licens”). Varje licensinnehavare benämns med ”du”.

Ett ”bibliotek” betyder en samling programvarufunktioner och/eller data som har bearbetats för att lättvändigt länkas till applikationsprogram (som använder några av dessa funktioner och data) för att skapa körbara filer.

”Biblioteket” avser nedan alla sådana programbibliotek eller programvaruverk som har distribuerats enligt dessa villkor. Ett ”verk som baseras på biblioteket” avser antingen biblioteket eller annat härlett verk enligt upphovsrättslagen: det vill säga ett verk som innehåller biblioteket eller en del av det, antingen exakt eller med modifieringar och/eller direkt översatt till ett annat språk. (Hädanefter ingår översättning utan begränsning i villkoret ”modifiering”.)

Ett verks ”källkod” avser den form av ett verk som är att föredra för att göra förändringar av verket. För ett bibliotek betyder fullständig källkod all källkod för alla moduler det innehåller samt eventuella associerade idl-filer samt de skript som använts för att kontrollera kompilering och installation av biblioteket.

Andra åtgärder än kopiering, distribution och ändringar omfattas inte av denna licens, de ligger utanför tillämpningsområdet. Användningen av ett program som använder biblioteket är inte begränsad och utdata från ett sådant program omfattas endast om dess innehåll utgör ett verk baserat på biblioteket (oberoende av användningen av biblioteket i ett verktyg för att skriva det). Huruvida så är fallet eller inte beror på vad biblioteket gör och vad programmet som använder biblioteket gör.

1. Du får kopiera och distribuera exakta kopior av bibliotekets fullständiga källkod såsom du mottog den, i alla medier, förutsatt att du tydligt och på ett skäligt sätt på varje exemplar fäster en korrekt upphovsrättsklausul och garantifriskrivning, vidhåller alla hänvisningar till denna licens och till alla garantiavsägelser samt distribuerar en kopia av denna licens tillsammans med biblioteket.

Du får ta ut en avgift för den fysiska handlingen att överföra en kopia och du får efter önskan erbjuda garantiskydd mot avgift.

2. Du får modifiera din kopia eller andra kopior av biblioteket eller någon del av det och därmed skapa ett verk baserat på biblioteket, samt att kopiera och distribuera sådana modifieringar eller verk enligt villkoren i paragraf 1 ovan, förutsatt att du också uppfyller alla följande villkor:

a) det bearbetade verket måste vara ett programbibliotek.

b) du måste tillse att de modifierade filerna har ett tydligt meddelande som berättar att du har ändrat filerna samt vilket datum dessa ändringar gjordes.

c) du måste tillse att hela verket licensieras utan kostnad till alla tredje parter enligt villkoren i denna licens.

d) om en komponent i det modifierade biblioteket hänvisar till en funktion eller en tabell med data som ska tillhandahållas av ett applikationsprogram som använder komponenten, förutom som argument som skickas när komponenten anropas, måste du uppriktigt försöka se till att komponenten fortfarande kommer att fungera om en applikation inte tillhandahåller sådan funktion eller tabell och att komponenten utför de delar av dess syfte som fortfarande är meningsfulla.

(Exempelvis har en funktion för kvadratrotsberäkning som ingår i ett bibliotek ett väldefinierat syfte som är oberoende av applikationen. Därför kräver paragraf 2d att varje av applikation tillhandahållen funktion eller tabell som används av denna funktion måste vara valfri: om applikationen inte stöder den måste kvadratrotsfunktionen fortfarande beräkna kvadratrötter.)

Dessa krav gäller för det modifierade verket i dess helhet. Om identifierbara delar av verket inte är härledda från biblioteket och rimligen kan anses vara självständiga och separata verk gäller inte denna licens och dess villkor de delarna när du distribuerar dem som separata verk. Men när du distribuerar samma delar i en helhet som är ett verk baserat på biblioteket måste distributionen av helheten omfattas av villkoren i denna licens, vars tillstånd för andra licensinnehavare utökas till helheten och följaktligen till varje del oavsett vem som har skrivit den.

Det är alltså inte avsikten i denna paragraf att hävda rättigheter eller bestrida dina rättigheter till ett verk som skrivits enbart av dig, istället är avsikten att utöva rättigheten att kontrollera distributionen av de härledda eller kollektiva verken som baseras på biblioteket.

Dessutom innebär inte ren sammanslagning av andra verk som inte baseras på biblioteket med biblioteket (eller med ett verk som baseras på biblioteket) på en lagringsenhet eller distributionsmedium att det andra verket hamnar i tillämpningsområdet för denna licens.

3. Du kan välja att tillämpa villkoren för den vanliga GNU General Public License istället för denna licens på en kopia av biblioteket. För att göra det måste du ändra alla meddelanden som hänvisar till denna licens så att de hänvisar till den vanliga GNU General Public License version 2, istället för till denna licens. (Om det har kommit en nyare version än version 2 av den vanliga GNU General Public Licens kan du ange den versionen istället om du så vill.) Gör inga andra ändringar i dessa meddelanden.

Så fort denna ändring har gjorts i en kopia är den oåterkallelig för den kopian, så att den vanliga GNU General Public License kommer att tillämpas på alla följande kopior och härledda verk som görs utgående från den kopian.

Detta alternativ är användbart när du vill kopiera en del av bibliotekets kod till ett program som inte är ett bibliotek.

4. Du får kopiera och distribuera biblioteket (eller en del eller en härledd variant av det, under paragraf 2) i objektkod eller körbar form enligt villkoren i paragraf 1 och 2 ovan, förutsatt att du bifogar den motsvarande maskinläsbara källkoden i dess helhet, vilken måste distribueras enligt villkoren i paragraf 1 och 2 ovan på ett medium som allmänt används för utbyte av programvara.

Om distributionen av objektkod görs genom att erbjuda tillgång till att kopiera från en särskilt avsedd plats, så uppfyller erbjudandet av likadan tillgång till att kopiera källkoden från samma plats kravet på att distribuera källkoden, även om tredje parter inte är skyldiga att kopiera källkoden tillsammans med objektkoden.

5. Ett program som inte innehåller någon härledning av någon del av biblioteket, men som har utformats för att fungera ihop med biblioteket genom att kompileras med eller länkas till det, kallas för ett ”verk som använder biblioteket”. Ett sådant verk är i sig själv inte ett härlett verk av biblioteket och hamnar därför utanför tillämpningsområdet för denna licens.

Att länka ett ”verk som använder biblioteket” med biblioteket skapar dock en körbar fil som är en härledning av biblioteket (eftersom det innehåller delar av biblioteket), snarare än ett ”verk som använder biblioteket”. Den körbara filen omfattas därför av denna licens. Paragraf 6 anger villkoren för distribution av sådana körbara filer.

När ett ”verk som använder biblioteket” använder material från en huvudfil som är del av biblioteket kan verkets objektkod vara ett härlett verk av biblioteket även om källkoden inte är det. Huruvida detta är fallet eller inte är av särskild betydelse om verket kan länkas utan biblioteket eller om verket i sig är ett bibliotek. Tröskeln för att detta ska vara fallet är inte exakt fastställd i lag.

Om en sådan objektfil endast använder numeriska parametrar, datastrukturlayout och accessorer samt mindre makron och interna funktioner (högst tio rader långa) är användningen av objektfilen obegränsad oberoende av om den är ett härlett verk i juridisk mening. (Körbara filer som innehåller sådan objektkod samt delar av biblioteket omfattas fortfarande av paragraf 6.)

I annat fall gäller att om verket har härletts från biblioteket har du rätt att distribuera objektkoden till verket enligt villkoren i paragraf 6. Alla körbara filer som innehåller detta verk omfattas också av paragraf 6, oberoende av om de är länkade direkt till själva biblioteket.

6. Undantaget paragraferna ovan har du även rätt att kombinera eller länka ett verk som använder biblioteket med biblioteket för att skapa ett verk som innehåller delar av biblioteket, och distribuera detta verk enligt de villkor du väljer, under förutsättning att villkoren tillåter modifiering av verket för kundens eget bruk samt bakåtassemblering för felsökning av sådana modifieringar.

Du måste bifoga ett tydligt meddelande i samtliga kopior av verket att biblioteket används i verket och att biblioteket och dess användning omfattas av denna licens. Du måste bifoga en kopia av denna licens. Om verket visar upphovsrättsmeddelanden under körning, måste du inkludera upphovsrättsmeddelandet om biblioteket samt en hänvisning till kopian av denna licens. Du måste även göra något av följande:

a) Bifoga den kompletta motsvarande maskinläsbara källkoden till biblioteket, inklusive alla ändringar som användes i verket (som måste distribueras enligt paragraf 1 och 2 ovan) och, om verket är en körbar fil som är länkad till biblioteket, bifoga det kompletta maskinläsbara verket som använder biblioteket som objektkod och/eller källkod, så att användaren kan modifiera biblioteket och vidarelänka det för att skapa en modifierad körbar fil som innehåller det modifierade biblioteket. (Det är underförstått att användaren som ändrar innehållet i definitionsfilerna i biblioteket inte nödvändigtvis har möjlighet att omkompilera programmet för att använda de modifierade definitionerna.)

b) Använda en lämplig mekanism för delat bibliotek för länkning till biblioteket. Med lämplig mekanism avses en mekanism som (1) under körning använder en kopia av biblioteket som redan finns lagrad i användarens datorsystem, i stället för att kopiera biblioteksfunktioner i en körbar fil, och som (2) fungerar korrekt med en modifierad version av biblioteket om användaren installerar en sådan, under förutsättning att den modifierade versionen är gränssnittskompatibel med den version med vilken verket utvecklades.

c) Bifoga ett skriftligt erbjudande giltigt i minst tre år om att, mot en avgift som högst uppgår till kostnaden för att utföra distributionen, ge samma användare det material som specificeras i underparagraf 6a ovan.

d) Om distributionen av verket sker genom att erbjuda åtkomst till att kopiera från en särskild plats, erbjuda motsvarande åtkomst till ovan specificerat material från samma plats.

e) Kontrollera att användaren redan har tagit emot en kopia av detta material eller att du redan har skickat en kopia till användaren.

För en körbar fil måste den obligatoriska formen av verket som använder biblioteket inbegripa alla data och verktygsprogram som krävs för att återskapa den körbara filen. Ett undantag är att det distribuerade materialet inte behöver inbegripa något som normalt distribueras (som källkod eller i binär form) tillsammans med huvudkomponenterna i operativsystemet (till exempel kompilator eller kärna) där den körbara filen körs, såvida inte själva komponenten medföljer den körbara filen.

Detta krav kan stå i konflikt med licensbegränsningarna för andra egenägda bibliotek som normalt inte åtföljer operativsystemet. Vid en sådan konflikt får du inte använda både dem och biblioteket samtidigt i en körbar fil som du distribuerar.

7. Du har rätt att placera bibliotekskomponenter som är ett verk baserat på biblioteket i ett enstaka bibliotek tillsammans med andra bibliotekskomponenter som inte omfattas av denna licens, och distribuera ett sådant kombinerat bibliotek, under förutsättning att den separata distributionen av verket som baseras på biblioteket och av de andra bibliotekskomponenterna är tillåten enligt övriga villkor, och under förutsättning att du gör följande två saker:

a) Bifogar det kombinerade biblioteket med en kopia av samma verk som baseras på biblioteket, separat från andra bibliotekskomponenter. Detta måste distribueras enligt villkoren i paragraferna ovan.

b) Bifoga det kombinerade biblioteket med ett tydligt meddelande om att delar av det utgör ett verk baserat på biblioteket, och med en beskrivning av var samma verk kan hittas i icke-kombinerad form.

8. Du har inte rätt att kopiera, modifiera, underlicensiera, länka eller distribuera biblioteket utom enligt de uttryckliga villkoren i denna licens. All övrig kopiering, modifiering, underlicensiering, länkning eller distribution av biblioteket är ogiltig och medför automatiskt att du förlorar dina rättigheter enligt denna licens. Parter som har tagit emot kopior eller rättigheter från dig enligt denna licens förlorar inte sina rättigheter, under förutsättning att de följer licensvillkoren.

9. Du är inte förpliktigad att godkänna denna licens eftersom du inte har undertecknat den. Inga villkor i denna licens ger dig rätt att modifiera eller distribuera biblioteket eller härledda verk. Sådana åtgärder är förbjudna enligt lag om du inte godkänner denna licens. Genom att modifiera eller distribuera biblioteket (eller verk baserade på biblioteket), tillkännager du att du godkänner denna licens och alla ingående villkor för kopiering, distribution eller modifiering av biblioteket eller verk baserade på det.

10. Varje gång du vidaredistribuerar biblioteket (eller verk baserade på biblioteket), får mottagaren automatiskt en licens från den ursprungliga licensgivaren för kopiering, distribution, länkning eller modifiering av biblioteket i enlighet med dessa villkor. Du har inte rätt att begränsa mottagarnas rättigheter enligt denna licens. Du ansvarar inte för att tillse att tredje part följer denna licens.

11. Om du på grund av dom i domstol, anklagelse om patentintrång eller annan anledning (utan begränsning till patentfrågor) underställs villkor (till följd av dom, avtal eller annat) som strider mot denna licens, innebär de inte att du undantas från villkoren i denna licens. Om du inte kan distribuera på ett sådant sätt att du uppfyller villkoren i denna licens och andra gällande förpliktelser, har du inte rätt att distribuera biblioteket alls. Om en patentlicens exempelvis inte tillåter royaltyfri vidaredistribution av biblioteket av alla som tar emot kopior direkt eller indirekt från dig, måste du avstå helt från att distribuera biblioteket för att uppfylla både patentlicensen och denna licens.

Om delar av denna paragraf förklaras ogiltiga eller av annan anledning inte kan verkställas, ska resten av paragrafen fortsätta gälla och paragrafen i sin helhet ska fortsätta gälla under andra omständigheter.

Syftet med denna paragraf är inte att förmå dig att begå patentintrång eller begå intrång i andra rättigheter, eller att bestrida giltigheten hos sådana rättigheter. Enda syftet med paragrafen är att skydda distributionssystemet för fri programvara genom användning av allmänna licenser. Många har bidragit till det stora utbudet av programvara som distribueras via detta system och som är ett resultat av tillämpningen av detta system. Upphovsmannen måste emellertid själv besluta om han eller hon vill distribuera programvara via andra system, och licenstagaren kan inte framtvinga detta beslut.

Syftet med denna paragraf är att klargöra vad som ska tolkas som en följd av resten av denna licens.

12. Om distribution och/eller användning av biblioteket är begränsad i vissa länder på grund av patent eller upphovsrättsskyddade gränssnitt, kan den ursprungliga upphovsrättsinnehavaren som placerar biblioteket under denna licens lägga till en uttrycklig begränsning av geografisk spridning i sådana länder, så att distribution endast är tillåten i eller mellan länder som inte utesluts på detta sätt. I så fall ingår en sådan begränsning i denna licens som en fullvärdig del av licensen.

13. Free Software Foundation kan komma att publicera reviderade och/eller nya versioner av Lesser General Public License. Sådana nya versioner kommer att ha en liknande innebörd som den nuvarande versionen, men detaljerna kan skilja sig åt för att klargöra nya problem eller angelägenheter.

Varje version ges ett unikt versionsnummer. Tröghetsmoment kring en axelOm biblioteket specificerar ett versionsnummer av denna licens samt ”alla senare versioner”, kan du välja mellan att följa villkoren i den aktuella versionen eller i alla senare versioner som publiceras av Free Software Foundation. Om biblioteket inte specificerar ett versionnummer av licensen, kan du välja fritt bland alla versioner som någonsin har publicerats av Free Software Foundation.

14. Om du vill använda delar av biblioteket i andra fria program som distribueras enligt andra villkor som står i konflikt med dessa, ska du begära tillstånd hos upphovsmannen. För programvara vars upphovsrätt tillhör Free Software Foundation, ska du skriva till Free Software Foundation, eftersom vi ibland gör undantag för detta. Beslutet grundas på våra två mål att bibehålla den fria statusen hos alla verk som har härletts från vår fria programvara, och att främja delning och återanvändning av programvara i allmänhet.

INGEN GARANTI

15. EFTERSOM BIBLIOTEKET LICENSIERAS UTAN KOSTNAD, GES INGEN GARANTI FÖR BIBLIOTEKET UTOM I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. MED UNDANTAG FÖR DÅ ANNAT HAR UPPGETTS SKRIFTLIGEN, TILLHANDAHÅLLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH/ELLER ANDRA PARTER BIBLIOTEKET I BEFINTLIGT SKICK, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. DU ANSVARAR FÖR HELA RISKEN FÖR BIBLIOTEKETS KVALITET OCH ANVÄNDBARHET. OM BIBLIOTEKET SKULLE VISA SIG VARA DEFEKT, TAR DU PÅ DIG HELA KOSTNADEN FÖR ALL NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATION ELLER KORRIGERING.

16. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE ELLER ANNAN PART SOM HAR RÄTT ATT MODIFIERA OCH/ELLER VIDAREDISTRIBUERA BIBLIOTEKET ENLIGT OVAN SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, SÅVIDA INTE DETTA ÄR ETT KRAV ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER HAR ÖVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, HÅLLAS SKADESKYLDIG GENTEMOT DIG FÖR SKADA, INKLUSIVE ALLMÄN, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BIBLIOTEKET (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV DATA, DATA SOM FRAMSTÄLLS FELAKTIGT ELLER FÖRLUST SOM HAR ÅSAMKATS DIG ELLER TREDJE PART, ELLER FEL PÅ GRUND AV ATT PROGRAMBIBLIOTEKET INTE HAR KUNNAT ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED ANNAN PROGRAMVARA), ÄVEN OM UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER ANNAN PART HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

SLUT PÅ VILLKOREN

Tillämpa villkoren på dina nya bibliotek

Om du utvecklar ett nytt bibliotek och vill göra det så användbart som möjligt för allmänheten, rekommenderar vi att du tillhandahåller det som fri programvara som vem som helst får vidaredistribuera och ändra. Detta kan du göra genom att tillåta vidaredistribution enligt dessa villkor (eller enligt villkoren i ordinarie General Public License).

För att tillämpa dessa villkor ska följande tillkännagivanden bifogas biblioteket. Det säkraste sättet är att bifoga dem i början av varje källkodsfil, så att friskrivningen från garantier framgår så tydligt som möjligt. Varje fil ska innehålla minst raden om upphovsrätt och en hänvisning till den fullständiga texten.

<en rad med bibliotekets namn och en kortfattad beskrivning>
Copyright © <år> <upphovsman>

Detta bibliotek är fri programvara. Du har rätt att vidaredistribuera och/eller modifiera det enligt villkoren i den GNU Lesser General Public License som publiceras av Free Software Foundation, antingen version 2.1 av licensen eller (efter eget gottfinnande) en senare version.

Detta bibliotek distribueras med syftet att vara användbart, men UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, inklusive underförstådda garantier avseende SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Se GNU Lesser General Public License för utförligare uppgifter.

Du bör ha fått en kopia av GNU Lesser General Public License tillsammans med detta bibliotek. Skriv annars till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Ange din e-postadress och postadress.

Be vid behov din arbetsgivare (om du arbetar som programmerare) eller din skola att underteckna en friskrivningsklausul avseende upphovsrätt till biblioteket. Följande är ett exempel med fiktiva namn:

Yoyodyne, Inc., friskriver sig härmed från alla upphovsrättsliga anspråk på biblioteket ’Frob’ (ett bibliotek för "tweaking knobs") utvecklat av James Random Hacker.

<underskrift av Ty Coon>, 1 april 1990
Ty Coon, President of Vice

Du kan också läsa GNU Lesser General Public License här:

https://www.sourceware.org/pthreads-win32/copying.lib.html

68.      base64.cpp och base64.h: base64.cpp och base64.h är copyright © 2004-2008 René Nyffenegger.

Eventuella frågor rörande föregående eller ytterligare information ska skickas till:

E-post: DMCA@g5.com
Ämne: Notice of GNU LGPL Request
Se informationen nedan om du i stället vill kontakta oss via post eller fax:
Fax: +1-844-270-4837 (med hårdkopia till adressen nedan)
Postadress:
G5 GNU LGPL Inquiries
Attn: Jeffrey W. Rose, Esq.
4675 MacArthur Court, Suite 550
Newport Beach, CA 92660
USA

69.      plcrashreporter: upphovsrätten till plcrashreporter tillhör Microsoft Corporation och Copyright © 2008 - 2014 Plausible Labs Cooperative, Inc. Med ensamrätt. Den används i enlighet med följande licens: plcrashreporter/LICENSE at master · microsoft/plcrashreporter · GitHub

70.      ndcrash: ndcrash finns på https://github.com/ivanarh/ndcrash och används i enlighet med licensen Apache 2.0, där en kopia finns att erhålla på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

 

Senast uppdaterad: 28 juli, 2023

Ursäkta att vi avbryter, men det är en sak vi måste säga...

Vi har uppdaterat vår integritetspolicy och våra användarvillkor i enlighet med nyligen införda tillägg i våra tjänster och med ändrade lagar. Genom att klicka på knappen ”Acceptera" eller genom att fortsätta använda webbplatsen ger du samtycke till att G5 använder cookies och du godkänner integritetspolicyn och användarvillkoren. för att läsa mer.

Den här webbplatsen använder cookies för att maximera din upplevelse och hjälpa oss att förbättra den. Cookies är textfiler med små mängder data som laddas ner till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper oss att känna igen din enhet och förbättra din upplevelse på vår webbplats. Vissa cookies behövs också för att webbplatsen ska fungera korrekt. Läs vår integritetspolicy och våra användarvillkor för viktig information om de cookies vi använder, hur vi använder dem och hur de kan raderas. Kom ihåg att din upplevelse på vår webbplats kan påverkas om du raderar cookies.